Порівняння методів активної та пасивної вібродіагностики мостів

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 264-269
Ключові слова: міст, динамічні випробування, вібродіагностика.
Як цитувати статтю: Редченко В.П. Порівняння методів активної та пасивної вібродіагностики мостів. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 264-269.
Як цитувати статтю (references): Vasyl Redchenko Comparison of methods active and passive vibrodiagnostics of bridges. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 264-269 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

В статті аналізуються можливості та інформативність методів активної та пасивної вібродіагностики мостів.

Посилання

 

1. Редченко В.П. Оцінка просторової роботи прогонової будови моста за результатами її випробувань рухомим навантаженням. // Сб. “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”. Вип. 69. – К.: НТУ, 2004. – С. 210…214.
2. Немчинов Ю.И., Кендзера А.В., Бугаевский Г.Н. Динамическая паспортизация сооружений как составная часть СниПа. // Будівельні конструкції: Зб. наук. праць. – К.: НДІБК, 2004. – Вип.60. – С.193-198.
3. Коваль П.М, Филоненко С.Ф., Сташук П.М., Корниенко И.К. Анализ динамических характеристик моста. // Сб. «Дороги и мосты». Вып.9. – К.: 2008. – С.119…128.
4. Masato Abe, Makoto Shimamura, Masaaki Matsunuma. Bridge Substructure Monitoring Using Live Load Induced Vibration. TRB 2007 Annual Meeting – 11р.
5. Carmelo Gentile, Alberto Gennari-Santori. Dynamic Testing and Modeling of a 30-years’ old CableStayed Bridge. / Structural Engineering International. 1/2006. p. 39-43.
6. Хавкін О.К., Калюх Ю.І., Мар’єнков М.Г., Глуховський В.П., Приємський В.Д. Моніторинг будівельних конструкцій і застосування нових державних норм ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України». // Будівельні конструкції: Зб. наук. праць. – К.: НДІБК, 2008. – Вип.69. – С. 26-44.
7. Кулябко В.В. Динамика конструкций, зданий и сооружений. Уч. для вузов. – Запорожье, 2005. – 232с.
8. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти томах. – М.: Машиностроение, 1978-1981.
9. Методические рекомендации по вибродиагностике автодорожных мостов. – М.: Росавтодор, 2001 – 24с.
10. РВ.2.3-218-00018112-521:2006. Рекомендації з динамічних випробувань мостів та шляхопроводів. К.: Укравтодор, 2006. – 34с.
11. Коваль П.М. Науковий супровід ДерждорНДІ системи експлуатації мостів України. // Зб. н. ст. “Дороги і мости” випуск 7, том 1. – К.: ДерждорНДІ, 2007 – С. 237…252.
12 . Клаф Р., Пензиен Дж. Динамика сооружений. / Пер. с англ. – М.: Стройиздат,1979 – 320 с.