Посилення монолітних залізобетонних конструкцій будівель та споруд тривалої експлуатації композитними матеріалами

Опубліковано:
Номер: Випуск 9(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 149-157
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Лучко Й.Й., Назаревич Б.Л., Іваник І.Г., Парнета Б.З. Посилення монолітних залізобетонних конструкцій будівель та споруд тривалої експлуатації композитними матеріалами. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 9. С. 149-157.
Як цитувати статтю (references): Josef Luchko, B. Nazarevich, I. Ivanik, B. Parneta Strengthening monolithic reinforced concrete constructions of buildings and structures of long-duration exploitation by composite materials. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 9. P. 149-157 [in Ukrainian]

Автори

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3675-0503
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Анотація

У статті розглянуто причини і характер руйнування монолітної конструкції рами готелю „Дністер” у Львові та басейну готелю „Прикарпаття” у Трускавці, а також способи їх посилення композитними матеріалами.

Посилання

1. Іваник І.Г., Віхоть С., Попович Б.С. Дослідження монолітних конструкцій готелю “Дністер” у м. Львові / Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів та будівельних конструкцій. Львів: Каменяр, 2008. – Вип.10. – С. 35-41.
2. Звіт на тему “Розробка проектно-технологічних рішень з посилення і реконструкції будівлі туристично-готельного комплексу “Дністер ”(конструктивно-будівельна частина)” Львів: НДЛ-19, НУ “Львівська політехніка”. – 2006. – 45 с.
3. Дорошкевич Л.О., Максимович С.Б., Максимович Б.Ю. Аналіз причин аварійного стану залізобетонних ригелів рам готелю «Дністер» в м. Львові // Проблеми теорії і практики будівництва. – т.4. – ДУ «ЛП», 1997. – С. 34-39.
4. Дорошкевич Л.О., Максимович С.Б., Максимович Б.Ю. Аналіз причин аварійного стану залізобетонних двоконсольних ригелів рам будинку готелю // Будівельні конструкції. – вип. 51. –
К.:НДІБК, 1999. – С. 95-102.
5. Лучко И.И., Иваник И.Г., Назаревич Б.Л., Бартосик Т. Капитальный ремонт басейна гостиницы „Rixos" расположенной в г. Трускавец, Львовской обл. / Materiały konferencii naukowej "Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych". Poznań, 27-28 listopada 2006. – S.20
6. Лучко Й.Й. Парнета Б.З. Дослідження конструкцій готелю “Прикарпаття” та пропозиції відновлення експлуатаційних характеристик споруди. Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів та будівельних конструкцій. Львів: Каменяр, 2006. – Вип. 8. – С. 59-69.
7. Звіт на тему “Обстеження конструкцій басейну будівлі готелю “Прикарпаття” в м. Трускавець і розробка технічної документації на предмет подальшої безпечної експлуатації”. Львів: НДЛ-19, НУ “Львівська політехніка” – 2006. – 230 с.
8. Методика обстеження залізобетонних конструкцій, зб. вип. 21. НДІЗБ. М.: Стройиздат, 1975. – С. 5-34.
9. Іваник І.Г., Каганов В.О. Назаревич Б.Л. Досвід підвищення надійності експлуатації гідротехнічної споруди на прикладі капітального ремонту басейна. /Зб.наук.праць „Шляхи підвищення надійності проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд меліорації”. Матеріали VI науково–практичного семінару. Київ, 2007. – С. 181–192.
10. СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования. М.: Стройиздат, 1985 г.
11. Парнета Б.З, Лучко Й.Й. результати експериментальних досліджень зволоженості бетонних стін//Дороги і мости. – Київ. – 2006. – Вип. 6. – С. 267–277.