Про доцільність і необхідність спрощення чинного методу лабораторного визначення максимальної щільності за ДСТУ Б В 2.1-12

Опубліковано:
Номер: Випуск 13(2011)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 56-62
Ключові слова: стандартне ущільнення, необхідність спрощення, суть питання.
Як цитувати статтю: Литвиненко А.С. Про доцільність і необхідність спрощення чинного методу лабораторного визначення максимальної щільності за ДСТУ Б В 2.1-12. Дороги і мости. Київ, 2011. Вип. 13. С. 56-62.
Як цитувати статтю (references): Anatoliy Lytvynenko On the expediency of soil compaction method simplification according to the Standard DSTU (State Construction Norms) “ДСТУ Б B.2.1-12”. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2011. 13. P. 56-62 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

У статті доводиться доцільність і необхідність спрощення чинної методики стандартного ущільнення ґрунтів за ДСТУ Б В.2.1-12, а також показується аналогічна недоцільність використання з цієї ж самої причини і стандартного ущільнення ґрунтів за методом Р.Р. Проктора, що дуже поширений у багатьох країнах, чи методом AASHO.

Посилання

1. ДСТУ Б В.2.1–12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності. Мінрегіонбуд України. – Київ. – 2010.
2. ГОСТ 22733–77 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. Госкомстрой СССР. Изд. стандартов. – М. – 1979.
3. Акройд Т. Лабораторные испытания грунтов в строительстве. Перевод с англ. под ред. проф. Н.Ф. Орнатского. Атотрансиздат. – М. – 1979.
4. Механика грунтов для инженеров-дорожников (грунты в дорожном строительстве. Перевод с англ. под ред. проф. В.Ф. Бабкова. Автотрансиздат. – М. – 1957.
5. Указания по уплотнению насыпей и контролю за их воздвижением при строительстве автомобильных дорог. Дориздат. –М. – 1943. – 8 с.
6. Инструкция по определению требуемой плотности и контролю уплотнения дорожных насыпей. Дориздат. 1956.
7. Материалы всесоюзной межвузовской научно-технической конференции по прочности дорожных одежд. – Харьков. – 1968.
8. ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. – Київ. – 2004.
9. ВБН В.2.3-218-008-97 Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими
прошарками дорожніх одягів зі змінами та доповненнями. – Київ. – 1997.
10. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення і проектування. Мінрегіонбуд. – Київ. – 2009.
11. Хустес Гарсиа Эвелио Обоснование расчётных показателей грунта земляного полотна для расчёта на прочность дорожный одежд нежесткого типа в условиях влажного жаркого тропического климата. Автореферат к.т.н. – Москва. – 1988.
12. Хоу Основы инженерного грунтоведения. Перевод с англ. Стройиздат. – М. – 1986.
13. СН 25-74 Инструкция по применению грунтов, укреплённых вяжущими материалами, для устройства оснований и покрытий автомобильный дорог и аэродромов. Стройиздат. – М. – 1975.
14. СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог. Стройиздат. – М. – 1973.
15. Преферансова Л.А. Расчётная влажность грунтов земляного полотна и методы её определения. Автомобильные дороги. – № 1. – 1966. – 17 с.