Про фізичний зміст необхідної і достатньої величини густини сухих зв’язних ґрунтів при спорудженні земляного полотна автомобільних доріг

Опубліковано:
Номер: Випуск 12(2010)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 81-89
Ключові слова: максимальна стандартна щільність, грунт, переущільнений, твердий, водо насичений.
Як цитувати статтю: Литвиненко А.С. Про фізичний зміст необхідної і достатньої величини густини сухих зв’язних ґрунтів при спорудженні земляного полотна автомобільних доріг. Дороги і мости. Київ, 2010. Вип. 12. С. 81-89.
Як цитувати статтю (references): Anatoliy Lytvynenko About physical content of necessary and sufficient value of dry soil density of fixed soils at the arrangement of motor road subgrade. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2010. 12. P. 81-89 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

Розкривається, для зв’язних ґрунтів, фізичний зміст величини ρdmax, що визначається за стандартним ущільненням і доводиться її достатність як середини нормального статичного розподілу для
забезпечення надійної експлуатації земляного полотна автомобільних доріг.

Посилання

 

1. Механика грунтов для инженеров-дорожников (грунты в дорожном строительстве) перевод с анг. Автотрансиздат М. – 1957.
2. Лебедев А.Д. Уплотнение грунтов при различной их влажности. Стройвоенморизда, Л. – 1949.
3. А.К.Бируля, В.И. Бируля, А.И. Носич Устойчивость грунтов дорожного полотна в стенных районах. Дориздат, М. – 1951.
4. Телегин М. Я. Методы уплотнения дорожных насыпей. – Дориздат, М. – 1952.
5. ДСТУ Б.В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності. Київ. – Мінрегіонбуд України. – 2010.
6. ГОСТ 22733-77. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. Издательство стандартов. М. – 1979.
7. Приклонский В.А. Об использовании пределов Аттерберга для характеристики состава и состояния тонкодисперсных отложений. Сб. Вопросы теоретической и прикладной геологии. – № 2. – Госгеолиздат. – 1947.
8. Приклонский В.А. Грунтоведение. – Часть 1. – Госгеолтехиздат, М. – 1955. 
9. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная петрология. – Изд. «Недра», Л. – 1970.
10. ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. Укравтодор, Київ. – 2004.
11. ВБН В.2.3-218-186-008-97 Відомчі будівельні норми України. Проектування та будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожних одягів. Київ. –1947.
12. ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. – Мінрегіонбуд, Київ. – 2007.
13. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Основи та підвалини будинків та споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань. Укрархбудінформ, Київ. – 1997 р.