Проблемы и перспективы развития трамвайного движения / Проблеми і перспективи розвитку трамвайного руху

Опубліковано:
Номер: Випуск 8(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 192-200
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Мозалевский Д.В., Ярошевич В.К., Кустенко А.А. Проблемы и перспективы развития трамвайного движения. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 192-200.
Як цитувати статтю (references): D. Mozolevsky, А.Kustenko, V. Yaroshevich Problems and prospects of development of a streetcar service. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 8. P. 192-200 [in Ukrainian]

Автори

Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь
Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь
Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь

Анотація

Розглядаються проблеми, які пов’язані з трамвайним рухом, описано існуюче положення, перспективи розвитку, будуть оцінені основні їх недоліки і втрати, які викликані трамвайним рухом.

Посилання

1. Врубель Ю.А. Потери в дорожном движении. – Мн.: БНТУ, 2003. – 377 с.
2. СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии»
3. О новых нормах проектирования трамвайных и троллейбусных линий. Бюл. строит. техники, 1976, № 7, 24 с.
4. Римкус А. Исследование взаимодействия транспорта в зоне остановок автобусов и троллейбусов. // Архитектура и градостроительство, Вып. 6. – Вильнюс: Мокслас, 1978. – С. 52-63.
5. СНиП II 41 -76 Электрофицированный городской транспорт. // Трамвайные и троллейбус-ные пути. – М., 1977.
6. Томилин А.И. Организация движения трамвая и троллейбуса. – М.: Стройиздат, 1969. – 240 с.