Прогноз витрат на утримання і ремонт в автоматизованій системі управління мостами

Опубліковано:
Номер: Випуск 10(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 195-197
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Сідун С.І. Прогноз витрат на утримання і ремонт в автоматизованій системі управління мостами. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 10. С. 195-197.
Як цитувати статтю (references): S. Sidun Prognosis of charges on maintenance and repair in automatic system of management of bridges. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 10. P. 195-197 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

Для більш ефективного вирішення проблем експлуатації мостів створено автоматизований процес отримання вартості утримання і ремонтів мостів у програмному комплексі АЕСУМ. Отримання переліку аварійних споруд, прогнозу витрат утримання і ремонту мостів дає можливість передбачити попередній обсяг інвестицій на відновлення експлуатаційного стану з урахуванням сучасних ринкових відносин. Таким чином АЕСУМ є ефективним інструментом обліку та управління мостовими спорудами на автомобільних шляхах України. Гнучка структура програми дозволяє швидко реагувати на негайні
потреби галузі, закладаючи основи сучасного Європейського менеджменту.

Посилання

1. ВБН В.3.1-218-174-2002. – Мости та труби. Оцінка технічного стану мостів, що експлуатуються
2. Настанови з визначення технічного стану мостів. Лантух-Лященко А.І., Кір'ян В.І., Коваль П.М. та ін. – ТАУ. Вид. "Логос", К.: 2002. – 117 с.
3. Лантух-Лященко А.І. Визначення часу переходу елементів споруди із одного дискретного стану в інший. // Зб. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. Вип.12. – К.: 2001. – С. 397-402.