Редакційна колегія

Головний редактор

Безуглий Артем Олександрович
Безуглий Артем Олександрович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами екокономічної діяльності)» (2015 р.)

Вчене звання: доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту (2019 р.)

Основне місце роботи: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна»

Посада: директор

ORCID ID

Scopus

Web of Science ResearcherID

Google scholar

E-mail: dorteh3@ukr.net

Телефон: +38 044 201 08 79

Заступник головного редактора

Славінська Олена Сергіївна
Славінська Олена Сергіївна

Науковий ступінь: доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» (2010 р.)

Вчене звання: професор кафедри будівництва та експлуатації доріг (2011 р.)

Основне місце роботи: Національний транспортний університет

Посада: декан факультету транспортного будівництва

ORCID ID 

Scopus

Google scholar

E-mail: elenaslavin9@gmail.com

Відповідальний редактор

Каськів Володимир Іванович
Каськів Володимир Іванович

Науковий ступінь:  кандидат технічних наук за спеціальністью 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» (1998 р.) 

Вчене звання: доцент кафедри будівництва та експлуатації доріг (2001 р.) 

Основне місце роботи: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна»

Посада: Заступник директора з наукової роботи

ORCID ID

Scopus

Google scholar

E-mail: roads_bridges@dorndi.org.ua

Телефон: +38 044 206 98 90

 

Відповідальний секретар

Гаєвська Наталя Миколаївна
Гаєвська Наталя Миколаївна

E-mail: roads_bridges@dorndi.org.ua

Телефон: +38 044 201 08 48

 

 

 

Члени редакційної колегії

Бабяк Ігор Петрович
Бабяк Ігор Петрович

Науковий ступінь:  кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (2007 р.)

Вчене звання: старший науковий співробітник за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (2011 р.)

Основне місце роботиДержавне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна»

Посада: завідувач відділу транспортних споруд та цементобетонних конструкцій

ORCID ID

Google scholar

E-mail: igorbabyak@meta.ua

Батракова Анжеліка Геннадіївна
Батракова Анжеліка Геннадіївна

Науковий ступінь: доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» (2015 р.)

Вчене звання: доцент кафедри вишукувань і проектування доріг (2003 р.)

Основне місце роботи: Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Посада: завідувач кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою

ORCID ID

Scopus

Web of Science ResearcherID

Google scholar

E-mail: rp@khadi.kharkov.uaagbatr1@gmail.com

Бєлятинський Андрій Олександрович
Бєлятинський Андрій Олександрович

Науковий ступінь: доктор техніческих наук за спеціальністю 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» (2005 р.)

Вчене звання: професор по кафедрі реконструкції аеропортів та автошляхів (2007 р.)

Основне місце роботи: Національний авіаційний університет

Посада: завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів 

ORCID ID

Scopus

Web of Science ResearcherID

Google scholar

E-mail: beljatynskij@ukr.net

 

Вирожемський Валерій Костянтинович
Вирожемський Валерій Костянтинович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.14 «Будівництво автомобільних доріг» (1988 р.)

Вчене звання: старший науковий співробітник за спеціальностю 05.22.11 «Автомобільні щляхи та аеродроми» (2001 р.)

Основне місце роботиДержавне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна»

Посада: начальник центру стандартизації та міжнародного співробітництва

ORCID ID

Scopus

Web of Science ResearcherID

Google scholar

E-mail: vv@dorndi.org.ua

Телефон: +38 044 456 26 47

Внукова Наталія Володимирівна
Внукова Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» (2015 р.)

Вчене звання: професор за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» (2016 р.)

Основне місце роботи: Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Посада: завідувач кафедри екології

ORCID ID

Web of Science ResearcherID

Google scholar

E-mailvnukovanv@ukr.net

Гамеляк Ігор Павлович
Гамеляк Ігор Павлович

Науковий ступінь: доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» (2006 р.)

Вчене звання: професор за спеціальністю 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» (2012 р.)

Основне місце роботи: Національний транспортний університет

Посада: завідувач кафедри аеропортів

ORCID ID

Scopus

Google scholar

E-mail: gip65n@gmail.com

Головко Сергій Костянтинович
Головко Сергій Костянтинович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністью 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» (1999 р.)

Основне місце роботи: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна»

Посада: провідний науковий співробітник

ORCID ID

Google scholar

E-mail: vdo@dorndi.org.ua

Дехтяр Анатолій Соломонович
Дехтяр Анатолій Соломонович

Науковий ступінь: доктор технічних наук за спеціальністю 01.02.03 «Будівельна механіка» (1985 р.)

Вчене звання: професор кафедри будівельної механіки і конструкцій  (1989 р.)

Основне місце роботи: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Посада: професор кафедри архітектурних конструкцій

Google scholar

ORCID ID

Scopus

E-mail: anadekh@ukr.net

Телефони: +38 044 201 08 44

Іванченко Віталій Олександрович
Іванченко Віталій Олександрович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (2012 р.)

Вчене звання: доцент кафедри бухгалтерського обліку (2015 р.)

Основне місце роботи: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Посада: докторант

Сумісництво: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» (посада - провідний науковий співробітник) 

ORCID ID

Google scholar

E-mail: Ivanchenko_vital@ukr.net

Концева Валентина Володимирівна
Концева Валентина Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством» (1992 р.)

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та підприємництва (1994 р.)

Основне місце роботи: Національний транспортний університет 

Посада: професор кафедри фінансів, обліку і аудиту 

Сумісництво: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» (посада - провідний науковий співробітник)

ORCID ID

Web of Science ResearcherID

Google scholar

E-mail: valyako@gmail.com 

Краюшкіна Катерина Вікторівна
Краюшкіна Катерина Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» (2014 р.)

Основне місце роботиДержавне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна»

Посада: завідувач сектору сучасних технологій дорожніх робіт

ORCID ID

Scopus

Google scholar

E-mail: ekrayushkina15@ukr.net

Кузькін Євген Юрійович
Кузькін Євген Юрійович

Науковий ступінь: доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (2019 р.)

Вчене звання: доцент (2008 р.)

Основне місце роботиДержавне агентство автомобільних  доріг  України

Посада: перший заступник Голови

ORCID ID

 

Меленчук Тетяна Михайлівна
Меленчук Тетяна Михайлівна

Науковий ступінь:  доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи» (2016 р.) 

Вчене звання: доцент кафедри транспортних технологій та менеджменту (2019 р.)

Основне місце роботи: Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Посада: завідувач кафедри транспортних технологій та менеджменту

ORCID ID

Scopus

Scopus

Google scholar

E-mail: tamelenchuk1508@gmail.com

Лазаренко Сергій Володимирович
Лазаренко Сергій Володимирович

Науковий ступінь: доктор технічних наук за спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист» (2018 p.)

Вчене звання: доцент кафедри систем захисту інформації (2015 p.)

Основне місце роботи: Національний авіаційний університет

Посада: завідувач кафедри засобів захисту інформації навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем

ORCID ID

Web of Science ResearcherID

Google scholar

E-mail: zzi.lazarenko@nau.edu.ua

Нагайчук Василь Михайлович
Нагайчук Василь Михайлович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» (1993 р.)

Вчене звання: доцент кафедри будівництва та експлуатації доріг (2011)

Основне місце роботи: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна»

Посада: головний науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи, комунікацій та внутрішнього контролю 

ORCID ID

Google scholar

E-mail: nvm@dorndi.org.ua

Новікова Алла Михайлівна
Новікова Алла Михайлівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка транспорту та зв’язку» (2005 р.)

Вчене звання: старший науковий співробітник за спеціальністю 08.00.04 «Економіка транспорту та зв’язку» (1996 р.)

Основне місце роботи: ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Посада: заступник директора з наукової роботи

ORCID ID

Google scholar

E-mail: anovikova@insat.org.ua

Онищенко Артур Миколайович
Онищенко Артур Миколайович

Науковий ступінь: доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» (2018 р.)

Вчене звання: доцент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії (2014 р.)

Основне місце роботи: Національний транспортний університет

Посада: завідувач кафедри мостів та тунелів

ORCID ID

Scopus

Google scholar

E-mail: artur_onish@bigmir.net

Прокудін Георгій Семенович
Прокудін Георгій Семенович

Науковий ступінь: доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи» (2009 р.)

Вчене звання: професор по кафедрі міжнародних перевезень та митного контролю (2012 р.)

Основне місце роботиНаціональний транспортний університет

Посада: завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

ORCID ID

Scopus

Google scholar

E-mail: p_g_s@ukr.net

Хрутьба Вікторія Олександрівна
Хрутьба Вікторія Олександрівна

Науковий ступінь:  доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та програмами» (2015 р.)

Вчене звання: доцент (2007 р.)

Основне місце роботиНаціональний транспортний університет

Посада: завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності

ORCID ID

Google scholar

E-mail: viktoriia.khrutba@gmail.com

Шевчук Наталія Анатоліівна
Шевчук Наталія Анатоліівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» (2005 р.)

Вчене звання: доцент кафедри Інженерної екології (2008 р.)

Основне місце роботи: Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Посада: доцент кафедри економіки і підприємництва 

ORCID ID

Web of Science ResearcherID

Scopus

Google scholar

E-mail: borodinadorndi@gmail.com

Шемаєв Володимир Володимирович
Шемаєв Володимир Володимирович

Науковий ступінь:  доктор економічних наук за спеціальністю 05.22.11 «Економічна безпека держави» (2018 р.) 

Вчене звання: 

Основне місце роботи: ДП «Адміністрація морських портів України»

Посада: начальник управління стратегічного планування та розвитку

ORCID ID

Web of Science

Google scholar

E-mail: v.shemayev@gmail.com

Зарубіжні члени редакційної колегії

Бонін Гвідо (Guido Bonin)
Бонін Гвідо (Guido Bonin)

Науковий ступінь:  Ph.D. 

Вчене звання: науковий співробітник

Основне місце роботи:  Римський університет Сапіенца, Рим (Італія). Нур-Султан (Казахстан)

Посада: Керівник проекту, фахівець з безпеки дорожнього руху, управління активами та цифрового дизайну

ORCID ID

Scopus

Web of Science

Google scholar

E-mail: guido.bonin@gmail.com

Ласло Гаспар (László Gáspár)
Ласло Гаспар (László Gáspár)

Науковий ступінь: доктор транспортних наук (1991 р.)

Вчене звання: професор за спеціальністю «Цивільне будівництво» (1999 р.)

Основне місце роботи: Некомерційне товариство з обмеженою відповідальністю – КТІ  Інститут транспортних наук (Угорщина)

Посада: професор

ORCID ID

Scopus

E-mail: gaspar.laszlo@kti.hu

Оліверо Росі Цезаре (Oliviero Rossi Cesare)
Оліверо Росі Цезаре (Oliviero Rossi Cesare)

Науковий ступінь:  Ph.D. 

Вчене звання: доцент

Основне місце роботи:  Університет Калабрії, Козенца (Італія).

Посада: доцент кафедри хімії та хімічних технологій

ORCID ID

Scopus

Web of Science

Google scholar

E-mail cesare.oliviero@unical.it

 Самберг Андре (Samberg Andre)
Самберг Андре (Samberg Andre)

Науковий ступінь: доктор технічних наук у галузі космічної техніки та дистанційного зондування Землі (2008 р.), кандидат технічних наук за спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист» (2019 р.)

Вчене звання: професор (Professor of Practice)

Місце роботи: Європейська Комісія (Брюссель, Бельгія)

Посада: Експерт та оцінювач проектів для Європейського Союзу у мультидисциплінарній галузі безпеки

ORCID ID

Scopus

Google scholar

E-mail: info@tiemsukr.org

 

Телтаєв Багдат Бурханбайули
Телтаєв Багдат Бурханбайули

Науковий ступінь:  доктор технічних наук (1998 р.) 

Вчене звання: професор

Основне місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Казахстанський дорожній науково-дослідний інститут»

Посада: Президент

ORCID ID

Scopus

Web of Science

Google scholar

E-mail:  bagdatbt@yahoo.com

Шумчік Віктор Касперович
Шумчік Віктор Касперович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» (1990 р.)

Основне місце роботиРеспубліканське дочірнє унітарне підприємство «Білоруський дорожній науково-дослідний інститут» (державне підприємство «БелдорНІІ» (Республіка Беларусь)

Посада: директор

E-mail: vkshum@tut.by