Розрахунок підсилених таврових залізобетонних балок за різними методиками

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 24-29
Ключові слова: сталеві стрижні, залишковий напружений стан, осьовий стиск з вигином, несуча здатність.
Як цитувати статтю: Барашиков А.Я., Валовой М.О. Розрахунок підсилених таврових залізобетонних балок за різними методиками. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 24-29.
Як цитувати статтю (references): A. Barashikov, M. Valovoj Calculation of the increased reinforced-concrete t-girders after different methods. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 24-29 [in Ukrainian]

Автори

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

Анотація

Проведене порівняння експериментальних результатів випробування підсиленої залізобетонної балки з розрахунковими значеннями (за чинними і європейськими нормами та за деформаційним методом).

Посилання

1. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования / Госстрой СССР.М.: ЦИТП, 1986-79 с.
2. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения. М.: Госстрой Р.Ф. 2004-24 с.
3. СНиП 52-101-03. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. М: Госстрой России, 2003-125 с.
4. Климов Ю.А. Сучасні методи розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами другої групи. – К.: КНУБА, 2001-46 с.
5. Бамбура А.Н., Барашиков А.Я. Расчет изгибаемых и внецентрально сжатых элементов на основе упрощенных диаграмм деформирования// Бетон и железобетон – пути развития. – М.: НИИЖБ, 2005. – Т.2. – С. 312-318.
6. EN 1992-1-1. Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1: General rules and Rules for Buildings, final Draft. December, 2004.
7. ДБНВ. 26...200... Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Проект. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008-90с.
8. Барашиков А.Я., Задорожнікова І.В. Спрощені розрахунки несучої здатності нормальних перерізів згинальних елементів за деформаційною моделлю // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі і споруди. 36. наук, статей. – Рівне НУВГП, 2005. –Вип. 12. – С. 109-115.
9. Барашиков А.Я. Деформативні методи розрахунку згинальних залізобетонних елементів згідно з проектом нових норм України / Вісник Криворізького технічного університету: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: 2006. – Вип.3. – С. 159-161.
10. Курс лекцій з основ розрахунку будівельних конструкцій з опору залізобетону/ Голишев О.Б., Бамбура А.М. – К.: Логос, 2004. – 340с.
11. Методические рекомендации но уточненному расчету железобетонных элементов с учетом полной диаграммы сжатии бетона/А.Н. Бамбура, В.Я. Бачинський, Н.В.Журавлева, И.Н.Пешкова. – К.: НИИСК, 1987. – 25с.
12. Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры. – К., 2002. – 39 с.