Расчет железобетонных мостов с учетом последовательности их возведения и сложных реологических свойств материала / Розрахунок залізобетонних мостів з врахуванням послідовності їх зведення і складних реологічних властивостей матеріалу

Опубліковано:
Номер: Випуск 9(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 188-205
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Пуляевский Д.В., Потапов В.Д. Расчет железобетонных мостов с учетом последовательности их возведения и сложных реологических свойств материала. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 9. С. 188-205.
Як цитувати статтю (references): D. Pulyaevskiy, V. Potapov Calculation of reinforced concrete bridges accounting the sequence of their erection and complex rheological properties of material. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 9. P. 188-205 [in Russian]

Автори

Московський державний університет шляхів сполучення (МІІТ), г. Москва, Росія
Московський державний університет шляхів сполучення (МІІТ), г. Москва, Росія

Анотація

Запропоновано заснований на МКЕ метод розрахунку нарощуваних систем з врахуванням лінійної і нелінійної повзучості матеріалу, зміни в часі модуля пружньомиттєвої деформації і усадки. Для конкретного прикладу отримано значення напруги, деформацій і переміщень вузлів системи за обліку різних чинників в довільні моменти часу.

Посилання

 

1. Арутюнян Н.Х., Колмановский В.Б. Теория ползучести неоднородно стареющих тел. – М.: Наука, 1983. – 336 с.
2. Арутюнян Н.Х., Зевин А.А. Расчет строительных конструкций с учетом ползучести. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.
3. Арутюнян Н. Х., Дроздов А.Д., Наумов В.Э. Механика растущих вязкоупругопластических тел. – М.: Наука, 1987. – 472 с.
4. Арутюнян Н.Х. Некоторые вопросы теории ползучести. – М.: Гостехиздат, 1952. – 323 с.
5. Рекомендации по учету ползучести и усадки бетона при расчете бетонных и железобетонных конструкций. НИИЖБ – М.: Стройиздат, 1988 г.
6. СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы. Минстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1996. – 214 с.
7. Прокопович И.Е., Зедгенидзе В.А. Прикладная теория ползучести. – М.: Стройиздат, 1980. – 240 с. 8. Канторович Л.В., Крылов В.И. Приближенные методы высшего анализа. – М.: Наука, 1968. – 398 с. 9. Вержбицкий В.М. Основы численных методов: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2005. – 840 с.