Розрахунок залізобетонних плит при силових, деформаційних і високотемпературних впливах

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 76-81
Ключові слова: плити перекриттів, залізобетон, міцність, деформативність, високотемпературні впливи.
Як цитувати статтю: Гордіюк М.П. Розрахунок залізобетонних плит при силових, деформаційних і високотемпературних впливах. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 76-81.
Як цитувати статтю (references): M. Gordiyuk Calculation of reinforced-concrete flags at power, deformation and high temperature influences. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 76-81 [in Ukrainian]

Автори

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки, м. Київ, Україна

Анотація

Підвищена деформативність плит перекриттів будівель вимагає індивідуального підходу при розрахунках і конструюванні. Обґрунтована необхідність виконання розрахунків з урахуванням впливу нелінійних властивостей залізобетону та високотемпературних впливів.

Посилання

1. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции / Минстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1996. – 76 с.
2. Методические рекомендации по уточненному расчету железобетонных элементов с учетом полной диаграммы сжатия бетона / НИИСК Госстроя СССР. – Киев, 1987. – 24 с.
3. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие / А.Б. Голышев, В.Я. Бачинский, В.П. Полищук, А.В. Харченко, И.В. Руденко; Под ред. А.Б. Голышева. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Будiвельник, 1990. – 544 с.
4. Голоднов А.И. Исчерпание несущей способности железобетонных стержневых элементов существующих зданий и сооружений // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2007. – № 71 (94). – С. 64-69.