Що до питання нормування ступеня ущільнення та контролю якості ущільнення ґрунтів земляного полотна автомобільних доріг

Опубліковано:
Номер: Випуск 12(2010)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 90-101
Ключові слова: грунт, ущільнення, квадратичне відхилення, директивний розподіл.
Як цитувати статтю: Литвиненко А.С. Що до питання нормування ступеня ущільнення та контролю якості ущільнення ґрунтів земляного полотна автомобільних доріг. Дороги і мости. Київ, 2010. Вип. 12. С. 90-101.
Як цитувати статтю (references): Anatoliy Lytvynenko Concerning the issue of compaction grade rating and quality control of motor road subgrade soil compaction. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2010. 12. P. 90-101 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

Доводиться необхідність і можливість застосування класичної процедури статистичного порівняння нормативних (директивних) і фактичних (виміряних) значень густини сухого ґрунту, вологості та опосередкованих показників якості (динамічний модуль пружності і т.ін.) при контролі якості ущільнення ґрунтів.

Посилання

1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Відомості Верховної Ради України зі змінами від 01.06.10. – Київ. – 1998 р.
2. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск. В Украине вводится с 2004 г.
3. ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Київ. – Мінрегіонбуд України. – 2007.
4. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. Гос. ком. СССР по делам строительства. – М. – 1986.
5. СНиП ІІ-Д5-72 Автомобильные дороги. Нормы проектирования. Стройиздат, М. – 1973.
6. НиТУ 128-55 Нормы и технические условия проектирования автомобильных дорог. Гос. ком. Совмина СССР по делам строительства. – М. – 1955
7. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог. Минтрансстрой «Транспорт», М. – 1982.
8. СН 449-72 Указания по проектированию железных и автомобильных дорог. Госстрой СССР «Стройиздат», М. – 1973.
9. ДСТУ Б В.2.1-12:2009 «Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної
щільності. Київ. – 2010.
10. ГОСТ 22733-77 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. Госстрой СССР Издательство стандартов, М. – 1979.
11. Механика грунтов для инженеров-дорожников (грунты в дорожном строительстве) перевод с англ. Автотрансиздат М.1957, LONDON HER MASESTY'S STATIONERY OFFICE 1952: Reprinted. – 1954.
12. Хоу Б.К. Основи инженерного грунтоведения перевод с англ. Стройиздат, М. – 1966.
13. Акройд Т.А. Лабораторные испытания грунтов в строительстве. Перевод с англ. Автотрансиздат М. – 1959.
14. ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. Київ. – Автодор. – 2004.
15. Мюллер П., Нойман П., Штерн Р. «Таблицы по математической статистике. Перевод с немецкого. «Финансы и статистика», М. – 1982.
16. Операционный контроль качества земляного полотна и дорожных одежд. Под ред. А.Я. Тулаева «Транспорт», – М. – 1985.