Стандартизация нефтяных дорожных вязких битумов в Украине / Стандартизація нафтових дорожніх в’язких бітумів в Україні

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 91-106
Ключові слова: в'язкий дорожній бітум, показники якості, технічні умови, ДСТУ 4044, ДСТУ EN 12591
Як цитувати статтю: Золотарев В.А., Пыриг Я.И. Стандартизация нефтяных дорожных вязких битумов в Украине. Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 91-106.
Як цитувати статтю (references): Victor Zolotaryov, Yan Pyrig. Standardization of oil paving viscous bitumen in Ukraine. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 91-106 [in Russia]

Автори

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2132-9289
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0957-2251

Анотація

Вступ. Асфальтобетонні покриття є основним видом дорожніх покриттів автомобільних доріг, при цьому якість асфальтобетону в значній мірі визначається якістю бітумних в'яжучих.
Проблематика. В даний час в світі для оцінки якості дорожніх бітумів використовується три системи: пенетраційна, в’язкістна і система Superpave, кожна з яких має свої переваги і недоліки. Національна пенетраційна система оцінки якості в'язких бітумів була запропонована в 2001 р. з введенням в дію стандарту ДСТУ 4044-2001. У зв'язку зі змінами національної стандартизації, а також сучасними підходами до оцінки якості бітумів питання перегляду номенклатури показників якості, нормованих в ДСТУ 4044-2001, в даний час є актуальним.
Мета. Мета роботи полягала в розробці сучасного національного стандарту на в'язкі дорожні бітуми, який би враховував принципи європейської стандартизації та сучасні досягнення як вітчизняних, так і зарубіжних вчених в створенні ефективних систем оцінки якості бітумних в'яжучих.
Матеріали й методи. У статті виконано порівняльний аналіз існуючих систем оцінки якості в'язких бітумів, розглянуті прийняті в них номенклатури показників якості та співвідношення між пенетраційними залежностями основних показників якості.
Результати. Наведені дані свідчать про те, що запропоновані в проекті стандарту ДСТУ 4044 нормовані значення основних показників якості (температура розм'якшення, температура крихкості) орієнтовано на національні кліматичні, експлуатаційні та сировинні особливості в’язких дорожніх бітумів. Крім прийнятих в загальноєвропейському стандарті EN 12591 показників в проект національного стандарту введено додаткові показники, що враховують специфічні особливості окислених бітумів, які використовуються у вітчизняній дорожньої галузі (зчеплення, дуктильність, когезія), а також ряд показників, покликаних оптимізувати технологічні режими приготування і ущільнення асфальтобетонних сумішей (еквів’язкі температури).
Висновки. Структура запропонованого проекту стандарту, включені в нього показники і уточнені вимоги поєднуються з аналогічними ознаками європейського стандарту і враховують досвід, накопичений в Україні за минулі 18 років з початку застосування стандарту ДСТУ 4044-2001.

Посилання

1. Partl M.N., Bahia H.U., Canestrari F., de la Roche, C. Di Benedetto H., Piber H., Sybilski D. (Eds.)Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of Bituminous Materials: Stateof-the-Art Report of the RILEM Technical Committee 206-ATB. Springer Science & Business Media,
012. 453 р. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-5104-0 

2. Welborn J.Y. State of the Art in Asphalt Pavement Specification, Report №. FHWA/RD-84/075, Federal Highway Administration, Office of Engineering and Highway Operations, Research and Development, Washington, DC, July 1984. 184 р.

3. Zaniewski J.P., Pumphrey M.E. Evaluation of Performance Graded Asphalt Binder Equipment and Testing Protocol. Department of Civil and Environmental Engineering. Morgantown: West Virginia, 2004. 109 p.

4. Хойберг А. Дж. Битумные материалы: асфальты, смолы, пеки. Москва, 1974. 248 с.

5. Лысихина А.И. Технические требования на дорожные нефтяные битумы должны быть обоснованными. Автомобильные дороги. Москва, 1963. N 5. С. 15-17.

6. Железко Е.П, Железко Т.В.О нормировании качества вязких дорожных битумов. Химия и технология топлив и масел. Москва, 2007. N 3. С. 7-11.

7. Красиков О.А. Опыт обновления и гармонизации стандартов дорожной отрасли в Казахстане. Дороги и мосты. Москва, 2011. № 2 (26). С. 24-31.

8. Радовский Б.С. Современное состояние разработки американского метода проектирования асфальтобетонных смесей Суперпейв. Дорожная техника. Санкт-Петербург, 2008. С. 12-22.

9. Superpave Performance Graded Asphalt Binder Specification and Testing, Superpave Series No. 1 (SP-1). AsphaltInstitute, Lexington, KY. 1994. 70 p.

10. Гохман Л. История формирования комплекса нормативных требований к вязким дорожным битумам. Автомобильные дороги. Москва, 2017. N 2. С.36-45.

11. Eurobitume TF Data Collection. Position Paper on Test Methods used during the Data Collection. May 2009. Brussels. Published by the European Bitumen Association. 2009. 37 р. (Інформація та документація).

12. ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови. Київ, 2001. 32 с. (Інформація та документація).

13. Колбановская А.С., Михайлов В.В. Дорожные битумы. Москва, 1973. 264 с.

14. Золотарев В.А.Особенности стандартизации вязких битумов. Автошляховик України. Київ, 2002. N 3. С. 43-46.

15. ЕN 12591:2009. Bitumen and bituminous binders. Specifications for paving grade bitumens. Brussels. European committee for standardization, 2009. 36 p. (Information and documentation).

16. ДСТУ EN 12591:2017 (EN 12591:2009, IDT). Бітумтабітумнів’яжучі. Технічнівимоги до дорожніх бітумів. Київ, 2017. 30 с. (Інформація та документація).

17. Гун Р.Б. Нефтяные битумы. Москва, 1973. 432 с.

18. Золотарьов В.О., Пиріг Я.І., Галкін А.В., Кудрявцева–Вальдес С.В. Порівняльне дослідження властивостей окислених і залишкових бітумів. Автошляховик України. Київ, 2010. N 4. С. 32-37.

19. Золотарев В.А., Копинец И.В. Сравнительное исследование окисленных и остаточных битумов в статическом и динамическом режимах старения. Дороги и мосты. Москва, 2016. Вып. 35. С. 215-232.

20. Аминов Ш.Х., Струговец И.Б., Теляшев Э.Г., Кутьин Ю.А. Неокисленные дорожные битумы и асфальтобетоны на их основе. Строительные материалы. Москва, 2003. N 10. С. 30-31.

21. West R.C., Watson D.E., Casola J.R. NCHRP Report 648. Mixing and Compaction Temperature of Asphalt Binders in Hot-Mix Asphalt. TRB. Washington: D.C.2010. 157 р.