Стійкість окислених бітумів до термоокислювального старіння

Опубліковано:
Номер: Випуск 14(2014)
Розділ: Матеріали
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 14-20
Ключові слова: бітум, старіння, в’язкість, залишкова пенетрація, індекс старіння, метод RTFOT.
Як цитувати статтю: Копинець І.В. Стійкість окислених бітумів до термоокислювального старіння. Дороги і мости. Київ, 2014. Вип. 14. С. 14-20.
Як цитувати статтю (references): Ivan Kopynets. Resilience of oxidized bіtumen to thermal-oxidative. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2014. 14. P. 14-20 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП «НІРІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0908-4795

Анотація

В роботі наведено результати дослідження з визначення стійкості окислених бітумів до термоокислювального старіння. Встановлено, що в залежності від методу моделювання старіння зміни властивостей бітуму є різними.

Посилання

1. Илиополов С.К. Старение битума / С.К. Илиополов, Ю.Я. Никулин, С.С. Саенко // «Строительство - 2006»: мат-лы междунар. научн.-практич. конф. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 2006. – С. 49–51.
2. Саенко С.С. Состояние битума в рабочем котле АБЗ / С.С. Саенко // Изв. Рост. гос. строит. ун-та, 2005 г. – № 9. – С. 397.
3. Лысихина А.И. О стабильности битумов и взаимодействии их с минеральными материалами /А.И. Лысихина, Р.И. Сицкая, Н.М. Авласова, Л.Н. Ястребова. – М.: Дориздат, 1952. – 176 с.
4. Руденская И.М. Особенности структуры дорожных битумов разного происхождения по данным электронной микроскопии /И.М. Руденская, Л.А. Горелышева, А.Н. Измайлов // Нефтехимия и нефтепереработка. М., 1979. – № 3. – С. 18–20.
5. Колбановская А.С., Михайлов В.В. Дорожные битумы. – М.: Транспорт, 1973. – 264 с.
6. Портнягин В.Д. Особенности подготовки битумов и приготовления асфальтобетонных смесей: Учеб.  пособие / В.Д. Портнягин. – М: ИПК Минавтодора РСФСР, 1988. – С. 7–74.
7. Финашин В.Н. Старение компаундированных битумов под воздействием тепла / В.Н. Финашин // Нефтехимия и нефтепереработка. – М., 1971. – № 1. – С. 11–13.