Создание базы данных мостов Харькова / Створення бази даних мостів Харкова

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 126-132
Ключові слова: міські мости, інтерактивна карта, рівні інформації, XML файли.
Як цитувати статтю: Кислов А.Г., Безбабичева О.И., Коровниченко А.В. Создание базы данных мостов Харькова. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 126-132.
Як цитувати статтю (references): O. Kislov, O. Bezbabicheva, A. Korovnichenko Database creation for bridges of Kharkiv Area. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 126-132 [in Russian]

Автори

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна

Анотація

Розглянуті питання розробки бази даних міських мостів з застосуванням інтерактивної карти з можливістю багаторівневого надання інформації.

Посилання

1. Шестериков В.И. Оценка и прогнозирование состояния мостов на автомобильных дорогах в системе управления их эксплуатацией. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Москва. 2004. – С. 330.
2. Кислов А.Г., Безбабичева О.И. О разработке концепции сохранения и развития мостовых сооружений // Труды 69 Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспектива развития железнодорожного транспорта».- Днепропетровск, – 2009. – С. 112-114.
3. А.В. Бильченко, О.И.Безбабичева, А.Г.Кислов, Бадаева О.А., Концепція розвитку, будівництва, експлуатації і ремонту мостових споруд до 2012 р. в м. Харкові. Науковий вісник будівництва № 48. Харків. 2008. – С. 3.
4. Концепция сохранения и развития мостовых сооружений г. Харькова до 2012 с. прогнозом до 2014 г. – Харьков, ХНАДУ. – 2009. – 39 с.
5. Блэйк Б. Flash 8. Создание и публикация интерактивных проектов. Санкт-Петербург, изд-во “НТ Пресс”. – 2008. – 592 с.
6. П. Спенсер. XML Проектирование и реализация. – Изд-во Лори, 2001. – 518 с.
7. Сергеев А.П. HTML и XML. Профессиональная работа. – М.: «Диалектика», 2004. – 880 с.