Теоретичні та методичні підходи до розрахунку планових витрат на утримання службового автотранспорту замовника дорожніх робіт

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 20–30
Ключові слова: автотранспорт, витрати, планування витрат, служба замовника, утримання службового автотранспорту
Як цитувати статтю: Іванченко В. О., Печончик Т. І. Теоретичні та методичні підходи до розрахунку планових витрат на утримання службового автотранспорту замовника дорожніх робіт. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 20–30.
Як цитувати статтю (references): Vitalii Ivanchenko, Taras Pechonchyk Theoretical and methodological approaches to the calculation of planned costs for maintenance of service vehicles of the road works customer. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 20–30 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4014-0780
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3093-6822

Анотація

Вступ. Ефективне управління дорожнім господарством є особливо актуальним в умовах обмеженого рівня фінансування, оскільки неможливо забезпечити належне фінансування суб’єкта господарювання, за яким закріплено функції служби замовника. Вартості утримання служби замовника, безпосередньо залежить від дотримання чинних нормативно-правових актів при визначенні вартості цих робіт. Одним із аспектів, що формують велику частину витрат служби замовника є утримання службового автотранспорту.

Проблематика. Служби автомобільних доріг в областях (далі САД) є отримувачами і розпорядниками коштів державного бюджету України, що спрямовуються на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також їх балансоутримувачами цих доріг. Для виконання покладених на них функцій САД у себе на балансі мають автотранспортні засоби, користування якими передбачає ряд витрат, зокрема на паливо та мастильні матеріали, ремонт, технічне обслуговування, заміну шин тощо.

Головним серед етапів формування витрат на утримання службового автотранспорт є процес планування витрат. Планування повинно проводитися виходячи з структури автопарку (власного або орендованого), функціональних обов’язків та обсягів дорожніх робіт. Планування проводять до транспорту, що перебуває на балансі САД, а також для орендованого транспорту. У випадку оренди до вищезазначених витрат додаються ще й витрати на оренду транспортних засобів. Ці витрати повинні бути прогнозованими, обґрунтованими та здійснювати в межах затвердженого кошторису видатків служби замовника.

Мета. Метою статті є висвітлення теоретичних та методичних підходів до розрахунку планових витрат на утримання службового автотранспорту замовника дорожніх робіт.

Матеріали та методи. Під час написання статті було використано діалектичні методи пізнання, як аналіз та синтез в характеристик складу автопарку та підходів до методів планування витрат, а також індукція, для розкриття деяких аспектів процесу розрахунку планових витрат на утримання службового автотранспорту замовника дорожніх робіт.

Результати. У роботі висвітлено та охарактеризовано основні підходи до розрахунку планових витрат на утримання службового автотранспорту замовника дорожніх робіт. Розкрито методологію розрахунку планових витрат на утримання службового автотранспорту.

Висновки. Запровадження у плануванні витрат на утримання службового автотранспорту замовника дорожніх робіт чіткої методології та аналітичного інструментарію щодо розрахунку усіх необхідних статей видатків для утримання службового автотранспорту встановить реалізацію чіткого механізму розрахунку планових витрат на утримання службового автотранспорту замовника дорожніх робіт, а також забезпечить автоматизований інформаційно-аналітичний комплекс планування кошторисів видатків, в якому реалізовано ввід інформації та звітність у типові форми та можливість оперативного реагування на зміну складу автопарку, потреб у запасних частинах, ремонтах чи інших витрат щодо утримання службового автотранспорту та внесення змін до кошторису витрат.

Посилання

  1. Гречко А.В., Матвієнко О.В. Стратегічний підхід в управлінні витратами підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2010. № 5 (3). С. 77–80.
  2. Унгур’ян К.Д. Теоретичні основи планування витрат підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (1920 квітня 2019 року). Харків, 2019. 237 с.
  3. Лисенко А.О., Доломан К.А. Розробка функціонально-цільової системи управління витратами підприємств дорожньої галузі. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2016. № 2 (2). С. 79–84.
  4. Безуглий А.О., Бібик Ю.М. Принципи вдосконалення системи ціноутворення дорожніх робіт. Дороги і мости. 2011. № 13. С. 14–17.
  5. МВ 42.1-37641918-774:2019 Методичні вказівки зі складання кошторису видатків на утримання служби замовника та визначення розміру коштів на її утримання при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Київ, 2019. 52 с. (Інформація та документація).
  6. Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 N 848, редакція від 17.12.2016 N 950-2016-п // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-2003-%D0%BF#Text (дата звернення 16.01.2021).
  7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV, редакція від 16.10.2020 N 124-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 16.01.2021).
  8. Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332, редакція від 25.07.2020 N 639-2020-п // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2001-%D0%BF#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-2003-%D0%BF - Text (дата звернення: 14.07.2020).
  9. Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.05.2006 N 488, редакція від 03.07.2018 N z0682‑18 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0712-06#Text  (дата звернення: 14.07.2020).