Теоретико–експериментальний аналіз повністю рівноважної діаграми деформування важкого бетону з тріщиною нормального відриву

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 303-308
Ключові слова: важкий бетон, тріщиностійкість, механіка руйнування, повністю рівноважна діаграма деформування, критерій руйнування.
Як цитувати статтю: Солодкий С.Й., Білоус А.Б., Васьків Н.О. Теоретико–експериментальний аналіз повністю рівноважної діаграми деформування важкого бетону з тріщиною нормального відриву. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 303-308.
Як цитувати статтю (references): S. Solodkyy, N. Vaskiv, A. Bilous Theoretical and experimental analysis of the complete equilibrium diagram of deformation of heavy concrete with a crack of normal separation. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 303-308 [in Ukrainian]

Автори

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Анотація

На основі теоретико-експериментального аналізу повністю рівноважної діаграми деформування важкого
бетону з тріщиною нормального відриву запропоновано інтегральну енергетичну характеристику опору
руйнуванню бетонного елемента, а також критерій руйнування бетону при згині.

Посилання

1. ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. – М.: Госстандарт, 1991. – 35 с.
2. Солодкий С.Й. Взаємозв’язок структури, міцності і тріщиностійкості бетону в умовах згину / С.Й. Солодкий // Строительство, материаловедение, машиностроение: сборник. научн. трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2008. – Вып. 47. – С. 594-604.
3. Солодкий С.Й. Тріщиностійкість бетонів на модифікованих цементах: монографія / Солодкий С.Й. – Львів: видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 144 с.
4. Hillerborg A. Analysis of crack formation and in concrete by means fracture mechanics / A. Hillerborg M Moder., P. Peterson // Cement and Concrete Res., 1976, v. 6. – Р. 773-782.
5. Зайцев Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бетона методами механики разрушения / Ю. В. Зайцев. – М.: Стройиздат, 1981. – 196 с.
6. Гузеев Е.А. Анализ разрушения бетона по полностью равновесным диаграммам деформирования / Е.А. Гузеев, Л.А.Сейланов, В.И. Шевченко // Бетон и железобетон. – 1985. – № 10, – С. 10-11.
7. Солодкий С.Й. Застосування повністю рівноважної діаграми деформування для оцінки опору руйнуванню бетонів / С.Й. Солодкий, М.Г. Стащук // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій: збірник наук. праць. – Львів: Каменяр, 2007. – Вип. 7 – С. 334-342.