Тріщиностійкість таврових попередньо напружених залізобетонних балок

Опубліковано:
Номер: Випуск 9(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 81-90
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Дорофєєв В.С., Карпюк В.М., Карп’юк Ф.Р. Тріщиностійкість таврових попередньо напружених залізобетонних балок. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 9. С. 81-90.
Як цитувати статтю (references): V. Dorofeyev, V. Karpyuk Crack resistance of preliminary stressed reinforced-concrete t-girders. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 9. P. 81-90 [in Ukrainian]

Автори

Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна

Анотація

Наведено експериментальні значення навантажень, що відповідають появі нормальних і похилих тріщин у прогоні зрізу, а також їхньої ширини розкриття. Виконано аналіз впливу чинних факторів на вихідні параметри за відповідними математичними моделями з графічним відображенням. Виконано порівняння результатів розрахунків утворення нормальних і похилих тріщин, а також ширини їхнього розкриття за поширеними методиками.

Посилання

1. Звездов А.И., Залесов А.С., Мухамедиев Т.А., Чистяков Е.А. О новых нормах проектирования железобетонных и бетонных конструкций // Бетон и железобетон. – 2002. – № 2. – С. 2-6; № 3. – С. 10-13; № 4. – С. 16-18.
2. Дорофєєв В.С., Карпюк В.М., Аветисян А.Г., Крантовская Е.Н., Карпюк Ф.Р., Шепетюк Н.И., Ярошевич Н.Н. О необходимости и постановке системных исследований прочности, трещиностойкости и деформативности приопорных участков железобетонных элементов, испытывающих сложные деформации, с целью уточнения и развития методов их расчета. // Будівельні конструкції / Зб. наук. праць, вип. 62. – Київ.: НДІБК, 2005. – С. 160-167.
3. Вознесенский В.А. Статические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Финансы и статистика, 1981, 215 с.
4. Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона. – М. : Стройиздат, – 1996. – 416 с.
5. Клованич С.Ф. Механика железобетона в расчетах конструкций. // Будівельні конструкції // Зб. наук. праць, вип. 52 – Київ.: НДІБК, 2000. – С. 107-115.
6. Голишев О.Б. Курс лекцій з основ розрахунку будівельних конструкцій і з опору залізобетону / О.Б. Голишев, А.М. Бамбура. – Київ.: Логос, 2004. – 340 с.
7. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции /Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстороя СССР, 1985. – 79 с.
8. СП 52-101-2004. Бетонные и железобетонные конструкции. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. Госстрой России.- ГУП “НИИЖБ”, 2004. – 55 с.