Удосконалення будівельних норм для якісного проєктування і будівництва автомобільних доріг

Опубліковано:
Номер: Випуск 25(2022)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 110–131
Ключові слова: автомобільна дорога загального користування, будівельні норми, будівництво, вулиці та дороги населених пунктів, зміни до будівельних норм, проєктування
Як цитувати статтю: Цинка А. О., Ілляш С. І., Зеленовський В. А. Удосконалення будівельних норм для якісного проєктування і будівництва автомобільних доріг. Дороги і мости. Київ, 2022. Вип. 25. С. 110–131.
Як цитувати статтю (references): Аnatolii Tsynka, Serhii Illiash, Volodymyr Zelenovskyi. Improvement of building regulations for quality design and construction of roads. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2022. Iss. 25. P. 110–131 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3001-8012
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5834-5456
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0357-2325

Анотація

Вступ. У цій статі розглядається питання нормативно-технічної бази дорожнього господарства з питань проєктування та будівництва вулиць і доріг населених пунктів та автомобільних доріг загального користування (далі — автомобільних доріг) на підставі аналізу діючих нормативно-правових актів, нормативних документів, технічної літератури, яка відноситься до об’єктів нормування та звісно з урахуванням вимог, які диктує сьогодення щодо безпеки та охорони довкілля. Робота стосується основних будівельних норм для проєктування і будівництва автомобільних доріг, саме тих нововведень, які вже затверджені та ближчим часом плануються до введення в дію.

Проблематика. Проведення єдиної технічної політики у будівництві автомобільних доріг, забезпечення їх надійності та довговічності, підвищення ефективності капітальних вкладень, імплементація положень Директиви 2008/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про управління безпекою дорожньої інфраструктури» [1], гармонізація міжнародних та європейських стандартів, впровадження науково-технічних досягнень науки та передового вітчизняного і світового досвіду у практику проєктування та будівництва, економія матеріальних, трудових, фінансових та енергетичних ресурсів, підвищення рівня проєктних рішень, якості будівництва, умов безпеки праці та забезпечення здоров’я, раціональне використання земель, інших видів природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, спонукає до постійного удосконалення державних будівельних норм, як основоположних документів для проєктування і будівництва автомобільних доріг.

Мета роботи. Розроблено відповідні зміни та доповнення до основних документів, які регламентують вимоги до проєктування та будівництва автомобільних доріг, а саме ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво» [2], які були перевидані у 2015 році та ДБН В.2.3‑5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» [3], перевидані у 2018 році, з урахуванням сучасної інтенсивності дорожнього руху, підвищених вимог до навантаження на дорожній одяг, вимог щодо безпеки та охорони довкілля, а також розвитку нормативно-технічної бази. З метою розкриття та деталізації їх суті, ефективності та ціленаправленості розроблено відповідний матеріал, що викладений у цій статті.

Матеріали і методи. Представлена робота ґрунтується на аналітичних, практичних і теоретичних дослідженнях, які стосуються вимог нормування щодо питань проєктування та будівництва вулиць і доріг населених пунктів та автомобільних доріг загального користування.

Результати. Розроблено зміни до державних будівельних норм, які встановлюють вимоги на проєктування та будівництво вулиць і доріг населених пунктів та автомобільних доріг загального користування з урахуванням сучасних вимог проєктування, новітніх матеріалів та технологій.

Висновки. Вимоги, наведені в розроблених змінах до державних будівельних норм щодо проєктування та будівництва вулиць та доріг населених пунктів і автомобільних доріг загального користування є усередненими показниками. Вони сформовані шляхом складних аналітичних та практичних обчислень з безліччю змінних та невідомих, проведених численних громадських засідань та узгоджувальних нарад, довготривалих узгоджень із центральними органами виконавчої влади, проходження складної експертної перевірки базовою організацією, яка провадить наукову діяльність у будівництві та затвердження суб’єктом нормування. Для досягнення кінцевої мети були використані величезні обсяги статистичних даних та найкращий світовий і вітчизняний досвід. За підсумками виконаної роботи встановлено раціональні, на теперішній час, основні вимоги, які регламентують принципи проєктування та будівництва якісних автомобільних доріг в Україні з урахуванням сучасних європейських стандартів.

 

Посилання

  1. Директива Європейського парламенту і Ради від 19.11.2008 № 2008/96/ЄС «Про управління безпекою дорожньої інфраструктури» зі змінами. L 319. 2008. 60 с. (Інформація та документація).
  2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. Зі змінами. Київ, 2015. 94 с. (Інформація та документація).
  3. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів. Зі змінами. Київ, 2018. 55 с. (Інформація та документація).
  4. ДСТУ 8906:2019 Планування та проектування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги. Київ, 2019. 47 с. (Інформація та документація).
  5. ДСТУ 4123:2020 Безпека дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні технічні вимоги. Київ, 2020. 15 с. (Інформація та документація).
  6. ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій. Київ, 2019. 177 с. (Інформація та документація).
  7. ДБН В.2.3-18:2007 Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування. Зі змінами. Київ, 2007. 58 с. (Інформація та документація).
  8. ДСТУ ISO 23599:2017 (ISO 23599:2012, IDT) Вироби для надання допомоги сліпим і людям зі слабким зором. Тактильні індикатори пішохідної зони. Київ, 2017. 37 с. (Інформація та документація).
  9. ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги. Київ, 2017. 39 с. (Інформація та документація).