Уточнення залишкового ресурсу елементів конструкцій залізобетонних мостів шляхом урахування дії навантажень високої інтенсивності

Опубліковано:
Номер: Випуск 16(2016)
Розділ: Штучні споруди
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 36-41
Ключові слова: міст, залізобетон, бетон, міцність, ресурс, циклічне навантаження, великоваговий транспорт, уточнення
Як цитувати статтю: Оксень Є.І. Уточнення залишкового ресурсу елементів конструкцій залізобетонних мостів шляхом урахування дії навантажень високої інтенсивності. Дороги і мости. Київ, 2016. Вип. 16. С. 36-41
Як цитувати статтю (references): Yevhen Oksen Refinement of residual resource of elements of structures of reinforced concrete bridges taking into account the action of loads of high intensity. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2016. 16. P. 36-41 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1075-6840

Анотація

Шляхом теоретичних досліджень встановлено залежності для оцінювання впливу параметрів навантажень на циклічну міцність бетонної складової залізобетонних мостів. Розроблено методику уточнення залишкового ресурсу елементів конструкцій залізобетонних мостів, урахуванням дії навантажень високої інтенсивності, яка може бути застосована для оцінювання залишкового ресурсу мостів, що знаходяться під дією великовагових транспортних засобів.

Посилання

1. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану
автодорожніх мостів
2. Берг О.Я., Щербаков Е.Н., Писанко Г.Н. Высокопрочный бетон.– М.: Стройиздат,
1971. – 208 с.
3. Tepfers Rolejs, Kutti Thomas. Fatique Strength of Plain, Ordinary and Lightweight
Concrete //J. Amer. Concr. Inst., № 5, 1979. P. 635-652.
4. Мулин Н.М. Стержневая арматура железобетонных конструкций. – М.: Стройиздат,
1974. – 232 с.
5. Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций /Под ред.
А.А. Гвоздева. – М.: Стройиздат, 1978. – 204 с.
6. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и
деформациям / А.С. Залесов, Э.Н. Кодыш, Л.Л. Лемыш, И.К. Никитин. – М.:
Стройиздат, 1988. – 220 с.
7. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общийкурс: Учеб. для
вузов. – М.: Стройиздат, 1991. – 767 с.
8. Габрусенко В.В. К расчету железобетонных изгибаемых элементовна поперечную
силу // Известия вузов. Строительство, 1994. – № 5,6. – С. 115-117.
9. Лившиц Я.Д., Онищенко М.М., Шкуратовский А.А. Примеры расчёта
железобетонных мостов. – К.: Вища школа, 1986. – 263 с.
10. Експлуатація і реконструкція мостів / Страхова Н.Є., Голубєв В.О., Ковальов П.М.,
Тодірика В.В. – Вид.2-е, випр.. – К.: ТАУ, 2002. – 408 с