Використання сучасних методів для розрахунку сталезалізобетонних прогонових будов мостів після тривалої експлуатації

Опубліковано:
Номер: Випуск 8(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 13-21
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Балабух Я.А. Використання сучасних методів для розрахунку сталезалізобетонних прогонових будов мостів після тривалої експлуатації. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 13-21.
Як цитувати статтю (references): Ya. Balabukh The use of modern methods for computation of stalegelezobetonnih flight structures of bridges after the protracted exploitation. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 8. P. 13-21 [in Ukrainian]

Автори

Львівський регіональний науково-технічний центр ДерждорНДІ

Анотація

Розглянуто можливості розрахунку конструкцій сталезалізобетонних прогонових будов мостів як просторових конструкцій. Приведено широкий арсенал засобів для розрахунку просторових систем, розглянуто особливості та принципи розрахунку при використанні тих або інших теорій та методів. Вказано на особливості розрахунку конструкцій сталезалізобетонних мостів після тривалої експлуатації.
 

Посилання

1. Коваль П.М. Разработка, экспериментальное исследование и опытное применение эффективных конструкций уширения автодорожных мостов. Дис. … канд. техн. наук – Львов: Львовский политехнический институт, 1987. – 246 с.
2. Кваша В.Г., Ярёменко А.Ф., Филин О.В. Расчёт перекрёстно-ребристых несущих систем автодорожных мостов // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне, 2003. – Вип. 10. – С. 90-103.
3. Кваша В.Г., Ярёменко А.Ф., Филин О.В. Расчёт однопролётных и неразрезных строений железобетонных автодорожных мостов // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Науково-техн. зб. – Київ, НТУ, 2004. – № 69. – С. 81-87.
4. Кваша В.Г. Ефективні системи розширення і підсилення балкових прольотних будов автодорожніх мостів. Дис. ... докт. техн. наук, Львів, 2000. – 319 с.
5. Nowacki W. Mechanika budowli. Warszawa: PWN, 1967. – Tom II – 844 s.
6. ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости і труби. Правила проектування. – Київ: Мінбуд України, 2006. – 359 с.
7. Настанови з визначення технічного стану мостів. – ТАУ. – К.: Логос, 2002. – 117 с.
8. Потапкин А.А. Проектирование стальных мостов с учётом пластических деформаций. – М.: Транспорт, 1984. – 200 с.
9. Лучко Й.Й., Коваль П.М., Корнієв М.М., Лантух-Лященко А.І., Хархаліс М.Р. Мости: конструкції та надійність / За ред. В.В.Панасюка і Й.Й.Лучка. – Львів: Каменяр, 2005. – 989 с.
10. Технічний звіт. Статичні та динамічні випробування моста через р. Дністер км 303+169 (с. Атаки) на автомобільній дорозі державного значення Н-03 Житомир – Чернівці / ДерждорНДІ ім. П.П.Шульгіна. – Договір № 61-07. – Кер. роботи П.М.Сташук, 2007. – 60 с.
11. Технічний звіт з випробування моста через р. Дністер на км 448+076 (с. Звенячин) на автомобільній дорозі державного значення Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Треблечне (на Бухарест) з об’їздом м. Чернівці / ДерждорНДІ ім. М.П.Шульгіна. – Кер. роботи Р.І.Полюга, 2007. – 63 с.
12. Бамбура А.И. К оценке прочности железобетонных конструкций на основе деформационного подхода и реальных диаграмм деформирования бетона и арматуры // Бетон и железобетон на рубеже третьего тысячелетия / Материалы 1й Всероссийской конференции по проблемам бетона и железобетона. – Москва: Готика, 2001. – С. 750-752.
13. Барашиков А.Я. Деформаційні методи розрахунку згинальних залізобетонних елементів згідно з проектом нових норм України // Вісник Криворізького технічного університету. Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КТУ, 2006. – С. 159-161.
14. Бамбура А.М., Барашиков А.Я., Гурківський О.Б. Основні положення розрахунку бетонних та залізобетонних конструкцій по національному нормативному документу, що розробляється // Будівельні конструкції. Зб. наук. праць у 2-х томах. – К.: НДІБК, 2005. – Том І. – С. 36-43.
15. Методические рекомендации по уточнённому расчёту железобетонных элементов с учётом полной диаграммы сжатия бетона / А.Н.Бамбура, В.Я.Бачинский, Н.В.Журавлёва, И.Н.Пешкова. – К.: НИИСК, 1987. – 25 с.
16. Kuznetsov V.M., Tseitlin G., Hitrov V., Zaitchik I., Brodski G., Brodskaia E., Enutin Y., Shesterikov V. Bridge Management System for City of Moscow. – 9th International Bridge Management Conference. – Orlando, Flodida, USA, 2003. – P.P. 96-101.
17. Бліхарський З.Я. Напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій у агресивному середовищі при дії навантаження. Дис. ... докт. техн. наук. – Львів, 2005. – 348 с.
18. Звіт з обстеження та випробування нового моста через р. Західний Буг біля с. Ягодина Волинської області / “Тріада”. – Договір № П 02-08. – Кер. роб. П.М.Коваль, 2002 – 88 с.