Використання відвальних шлаків різних виробництв в дорожньому будівництві

Опубліковано:
Номер: Випуск 12(2010)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 24-30
Ключові слова: автомобільна дорога, асфальтобетонна суміш, дослідження, електросталеплавильний шлак, кам’яні матеріали, мініральний порошок, реконструкція, фізико-механічні властивості, шлаки, шлаковий щебінь.
Як цитувати статтю: Бєлятинський А.О., Краюшкіна К.В. Використання відвальних шлаків різних виробництв в дорожньому будівництві. Дороги і мости. Київ, 2010. Вип. 12. С. 24-30.
Як цитувати статтю (references): Andriy Belyatynsky, Kateryna Krayushkina Use of non-utilizing slag of different manufactures in road building. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2010. 12. P. 24-30 [in Ukrainian]

Автори

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5809-4300

Анотація

Будівництво, і особливо, реконструкція та ремонти автомобільних доріг потребують великої кількості кам’яних матеріалів. Потребу в кам’яних матеріалах можна задовольнити за рахунок широкого використання відходів промисловості і вторинних ресурсів. Одним з найбільш підходящих для транспортного будівництва є шлаки чорної і кольорової металургії. Вирішенню цих питань і присвячена стаття. Докладно проаналізовано необхідність і актуальність використання шлаків в дорожній галузі. В даній роботі встановлено можливість використання електросталеплавильних шлаків відвальних для приготування асфальтобетонної суміші. Значний інтерес становлять дані досліджень, що описані в статті.
 

Посилання

1. Гезенцвей Л.Б. Применение мартеновского шлака в дорожном асфальтовом бетоне [Текст]: дис. ... канд. техн. наук / Л.Б. Гезенцвей. – М., 1956. – 175 с.
2. Дорожные одежды с использованием шлаков [Текст] / под ред. А.Я. Тулаева, М.В. Королёв. – М.: Транспорт, 1986. – 221 с.
3. Еремин A.B. Эксплуатационно-прочностные свойства шлаковых асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог [Текст]: дне. ... канд. техн. наук / A.B. Еремин. – Воронеж, 2000. –       201 с.
4. Еремин В.Г. Комплексное применение шлаковых материалов в конструкциях нежестких дорожных одежд [Текст] / В.Г. Еремин // Науч.-техн. достижения в области дорожных строительных материалов, строительства, реконструкции, содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений. – Липецк: [б.и.], 1995. – С. 46 – 50.
5. Ковалев Н.С. Исследование морозостойкости и трещиностойкости асфальтобетонного покрытия из шлаковых материалов [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Н.С. Ковалев. – М., 1979. – 16 с.
6. Расстегаева Г.А. Исследование процессов структурообразования смеси из гранулированного доменного шлака и вязкого битума при строительстве покрытий автомобильных дорог [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Г.А. Расстегаева. – Л., 1970. – 24 с.
7. Самодуров СИ. Асфальтовый бетон с применением шлаковых материалов [Текст] / С.И. Самодуров. – Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1984. – 108 с.