Випробування лакофарбових покриттів на стійкість до стирання на приладі Табера

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 84-90
Ключові слова: лакофарбове покриття, показник зношування Табера, дорожня розмітка, фарба.
Як цитувати статтю: Гостєв Ю.Г., Румянцев Л.Ю. Випробування лакофарбових покриттів на стійкість до стирання на приладі Табера. Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 84-90.
Як цитувати статтю (references): Yuriy Gostev, Lev Rumyantsev. Testing of paint and varnish coatings for abrasion resistance on a Taber appliance. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 84-90 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0351-9591
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5785-3600

Анотація

Вступ. На сучасному етапі розвитку дорожньої галузі посилюються вимоги до дорожньої розмітки. Функціональна довговічність розмітки залежить від якості матеріалів, від технології нанесення розмітки, умов її експлуатації. Вибір матеріалу має досить суттєве значення.
Проблематика. Найбільш об’єктивним способом вибору матеріалів є їх спільне випробування в реальних умовах експлуатації. Ідея його проведення, безсумнівно, правильна, проте дуже дорога і вимагає багато часу. На українських автомобільних дорогах в переважній більшості розмітка влаштовується фарбою. В лабораторних умовах однозначно визначати придатність фарби для використання або невикористання для горизонтальної розмітки доріг неможливо, оскільки будь-які лабораторні випробування не можуть змоделювати вплив, що має місце на автомобільній дорозі. Одним з найбільш важливих показників для лабораторних умов придатності фарби до використання для горизонтальної розмітки є стійкість до стирання.
Мета. Розгляд можливості підвищення якості лакофарбових матеріалів для дорожньої розмітки шляхом посилення вимог щодо стійкості до стирання.
Матеріали та методи. В статті представлено методику визначення стійкості лакофарбових матеріалів до стирання на приладі Табера. Методика дозволяє отримати чисельне значення показника зносостійкості та можливості його відтворення у різних лабораторіях з метою розроблення єдиного та вірного розуміння контролю та повторюваності результатів. Дана методика може бути використана для оперативного визначення якості лакофарбового матеріалу і якості його складових в лабораторних умовах. За показником індексу зношування на приладі Табера можна побічно судити про параметри використаної сировини.
Результати. Наведено результати лабораторних випробувань зразків для горизонтальної розмітки з визначення стійкості до стирання фарб основних виробників за останні три роки.
Висновки. Отримані фактичні значення показника Табера фарб різних виробників відповідають вимогам нормативних документів та для багатьох зразків значно менші за нормативні. Аналіз фактичних результатів досліджень дозволяє зробити висновок щодо дотримання виробниками фарб стабільності технології її виготовлення протягом останніх трьох років. Планується й надалі проводити дослідження з метою визначення впливу рецептурних компонентів фарб на показник їх стійкості до стирання, а також підготовки пропозицій щодо можливості коригування цього показника при розробці змін до чинних нормативних документів.

Посилання

1. Гостєв Ю.Г., Румянцев Л.Ю., Фощ І.В., Кострульова Т.Є. Дослідження функціональної довговічності розмітки в процесі експлуатації автомобільних доріг. Автошляховик України. Київ, 2013. N 6. С. 40-46.

2. Гостєв Ю.Г., Румянцев Л.Ю., Фощ І.В., Кострульова Т.Є. Функціональна довговічність дорожньої розмітки та якість розмічального матеріалу. Дорожня галузь України. Київ, 2011. N 3. С. 72-74.

3. Гостєв Ю.Г., Румянцев Л.Ю., Фощ І.В., Кострульова Т.Є. Сучасні вимоги щодо застосування пластиків, полімерних стрічок, мікрокульок скляних світлоповертальних для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Автошляховик України. Київ, 2012. N 5. С. 42-48.

4. Свежинский В.Н., Малышкин С.А., Бессонова Л.П. Материалы и микростеклошарики для дорожной разметки – проблемы и тенденции. Строительные материалы. Москва, 2018. N 7. С. 28-30. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-761-7-28-30

5. Свежинский В.Н., Малышкин С.А. Материалы и изделия для дорожной разметки. Мир дорог. Санкт-Петербург, 2016. N 88. С. 22-23.

6. Свежинский В.Н., Калядин Э.Н. Дорожная разметка 2017. Проблемы, тенденции, события. Про движение. Воронеж, 2017. N 3 (10). С. 28-33.

7. СОУ 42.1 -37641918-116:2014 Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування. Київ, 2014. 30 с. (Інформація та документація).

8. ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування. Київ, 2011. 59 с. (Інформація та документація).