Испытания мостовых конструкций медленно движущейся нагрузкой / Випробування мостових конструкцій навантаженням, що повільно рухається

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 336-342
Ключові слова: міст, випробування, лінія впливу
Як цитувати статтю: Сухоруков Б.Д. Испытания мостовых конструкций медленно движущейся нагрузкой. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 336-342.
Як цитувати статтю (references): B. Sukhorukov Bridge conduits tests under slow moving load. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 336-342 [in Russian]

Автори

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація

Відмічено особливості та переваги випробування мостових конструкцій навантаженням, що повільно рухається. Запропоновано алгоритми обчислення ординат ліній впливу по даних таких випробувань.

Посилання

1. Сухоруков Б.Д. Построение линий влияния по осциллограммам загружения мостовых конструкций медленно движущейся испытательной нагрузкой // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып. № 47. – Дн-вск., ПГАСА, 2008.– С.640-648.
2. Денишенко Ю.Н., Тарасенко В.П., Петренко С.А. Построение линий влияния усилий в элементах мостовых и строительных конструкций по экспериментальным данным.− В кн.: Вопросы динамики мостов и теории колебаний: Межвуз. сб. научн. тр., вып. 214/25. − Днепропетровск: ДИИТ, 1982. –          С. 28-33.