Дослідження впливу дефектів конструкцій автодорожніх мостів на їх несну здатність

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Cторінковий інтервал статті: 236-249
Ключові слова: автодорожній міст, безпека експлуатації мостів, дефект підвищеної небезпеки, несна здатність, типовий проєкт
Як цитувати статтю: Боднар Л. П., Завгородній С. С., Коваль П. М., Панібратець Л. Г., Яструбінецький В. Л. Дослідження впливу дефектів конструкцій автодорожніх мостів на їх несну здатність // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 236-249.
Як цитувати статтю (references): Larysa Bodnar, Serhii Zavhorodniy, Petro Koval, Liudmyla Panibratets, Vitalii Yastrubinetskyi Research of the influence of defects of road bridge structures on their bearing capacity // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 236-249. [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4754-721X
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1928-4544
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0040-5900
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0683-9299
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4837-3303

Анотація

Вступ. На автомобільних дорогах значно зросли вага та інтенсивність руху транспортних засобів. Встановлено, що вирішення проблеми безпечного утримання мостів залежить від коректного визначення вантажопідйомності мостів із врахуванням впливу дефектів їх конструкцій. Кожен рік у світі внаслідок  перевантаження відбуваються руйнування мостів із важкими наслідками, тому задача визначення впливу дефектів на несну здатність конструкцій є актуальною.

Проблематика. В умовах обмеженого фінансування дорожньої галузі України вік автодорожніх мостів постійно збільшується, зростає кількість дефектів у конструкціях. Вирішення проблеми безпечного утримання мостів пов’язане з необхідністю визначення вантажопідйомності мостів з урахуванням впливу дефектів їх конструкцій, цьому присвячено ряд робіт. Але в цих роботах не закладений системний підхід до забезпечення надійної і безпечної експлуатації мостів. В Укравтодорі функціонує Аналітична експертна система управління мостами (АЕСУМ). У цьому програмному комплексі акумулюється вся інформація результатів обстежень мостів на дорогах державного значення, тут є дані про дефекти елементів споруд..

Мета. Метою роботи є  розроблення на основі аналізу даних обстежень автодорожніх мостів, які зберігаються в АЕСУМ, методики виявлення дефектів, які впливають на несну здатність конструкцій та можуть викликати руйнування споруд.

Матеріали та методи. Розглянуто сучасне поняття несної здатності автодорожнього моста і його основних елементів, а також види несної здатності залежно від досягнення граничних станів 1 і 2 групи. Наведені приклади втрати несної здатності конструкціями мостів внаслідок досягнення ними граничних станів, визначено причини руйнувань. За результатами аналізу матеріалів обстежень автодорожніх мостів із використанням бази даних АЕСУМ виявлені дефекти конструкцій мостів, які впливають на несну здатність мостів і можуть викликати руйнування мостів.

Результати. Виконано систематизацію дефектів у програмному комплексі АЕСУМ щодо їх впливу на несну здатність конструкцій, використання якої дозволить визначати мости з можливістю їх руйнування. Це дозволить визначати споруди, які необхідно першочергово ремонтувати та забезпечить надійну і безаварійну експлуатацію автодорожніх мостів.

Висновки.За матеріалами обстежень з бази даних АЕСУМ виконаний аналіз дефектів конструкцій автодорожніх мостів і визначений вплив цих дефектів на несну здатність конструкцій. Виявлено дефекти конструкцій автодорожніх мостів, які можуть викликати руйнування споруд.  Виконано систематизацію дефектів у програмному комплексі АЕСУМ щодо їх впливу на несну здатність конструкцій, використання якої дозволить визначати мости з можливістю їх руйнування. Це дозволить визначати споруди, які необхідно першочергово ремонтувати і забезпечить надійну і безаварійну експлуатацію автодорожніх мостів.

Посилання

  1. Боднар Л.П. Удосконалення проектування ремонтів при експлуатації автодорожніх мостів: дис. ... канд. техн. наук. Київ, 2019, 212 с.
  2. Лучко Й. Й., Коваль П. М., Корнієв М. М., Лантух-Лященко А. І., Хархаліс М. Р., Панасюк В. В. Мости: конструкції та надійність: довідник. Львів, 2005. 989 с.
  3. Васильев А. И. Оценка грузоподъемности и долговечности мостов: методическое пособие. Москва, 2016. 40 с.
  4. Кожушко В. П., Бильченко А.В., Кислов А.Г., Бережная Е.В., Безбабичева О.И., Бугаевский С.А.,Краснов С.Н., Краснова Е.С. Повышение долговечности автодорожных мостов: монография. Харьков, 2016. 236 с.
  5. Овчинников И.Г., Овчинников И.И., Майстренко И.Ю., Кокодеев А.В. Аварии и разрушения мостовых сооружений, анализ их причин. Часть 2.  Интернет-журнал «Транспортные сооружения». 2017. Том 4. № 4 С. 1-34. URL: https://t-s.today/PDF/14TS417.pdf (дата звернення: 20.04.2020).
  6. Боднар Л.П., Лантух-Лященко А. І., Канін О. П., Коваль П. М., Фаль А. Є. Аналітична експертна система управління мостами. Досвід впровадження. Дорожня галузь України. Київ, 2011. № 7. С. 42-47.
  7. Боднар Л.П. Аналитическая экспертная система управления мостами Украины. Автомобильные дороги и мосты: научно-технический журнал. Минск, 2015. Вып. № 2 (16). С. 18-23.
  8. ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування. Київ, 2009. 52 c. (Інформація та документація).
  9. ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. Київ, 2006. 366 c. (Інформація та документація).
  10. СОУ 45.2-00018112-026:2008. Споруди транспорту. Дефекти автодорожніх мостів. Класифікація. Київ, 2008. 72 c. (Інформація та документація).