Визначення глибини інженерно-геологічного розвідування на територіях спорудження транспортних будівель

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 180-185
Ключові слова: транспортна будівля, територія забудови, інженерно-геологічне розвідування, глибина розвідування.
Як цитувати статтю: Козачок Л.Д., Фабрика Ю.М. Визначення глибини інженерно-геологічного розвідування на територіях спорудження транспортних будівель. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 180-185.
Як цитувати статтю (references): L. Kozachok, Yu. Fabryka Determination of the depth of the engineer-geological investigation on territories of transport construction building. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 180-185 [in Ukrainian]

Автори

Львівський національний аграрний університет, м. Львів, Україна
Львівський національний аграрний університет, м. Львів, Україна

Анотація

Викладається розроблений авторами статті аналітичний метод визначення глибини інженерно-геологічного розвідування на територіях, відведених для спорудження транспортних будівель. Застосування аналітичного методу сприяє більш точному призначенню глибини розвідування, а це підвищує якість його проведення.

Посилання

1. Гольдштейн М.Н., Кушнир С.Г., Шевченко М.И. Расчёты осадок и прочности оснований. – К.: Будівельник, 1997. –208с.
2. Козак Р.В., Козачок Л.Д. Призначення глибини гірських виробок при проведенні інженерно-геологічних вишукувань // Звітна конф. викладачів та аспірантів за наслідками наук.- дослідної роботи 1993 р.: Тези доп. – Львів, 1994. – С. 234–235.
3. СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства // Госстрой СССР, ГУГК СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 104 с.
4. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений // Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1985. – 40 с.
5. СНиП 2.02.01-85 Свайные фундаменты // Госстрой СССР – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 48 с.
6. Цытович Н.А. Механика грунтов. – М.: Госстройиздат, 1963. – 636 с.