Визначення інтегральної циліндричної жорсткості моста за результатами статичних випробовувань

Опубліковано:
Номер: Випуск 9(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 91-96
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Ігнатишин М.І., Лучко Й.Й. Визначення інтегральної циліндричної жорсткості моста за результатами статичних випробовувань. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 9. С. 91-96.
Як цитувати статтю (references): M. Ignatyshyn, Josef Luchko Determination of integral cylinder rigidity of bridge as a result of static tests. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 9. P. 91-96 [in Ukrainian]

Автори

Мукачівський технологічний інститут, м. Мукачево, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3675-0503

Анотація

У статті проаналізовано результати досліджень математичної моделі мостової залізобетонної плити та результати статичних випробовувань моста через р. Стара Ріка.

Посилання

1. Лучко Й.Й., Сулим Г.Т., Кириян В.І. Механіка руйнування мостових конструкцій та методи прогнозування залишкової довговічності. / За редакцією Й.Й. Лучка – Львів: Каменяр, 2004. – 885 с.
2. Лучко Й.Й., Коваль П.М., Корнієв М.М. і ін. Мости: Конструкції та надійність / За редакцією В.В. Панасюка і Й.Й. Лучка, – Львів: Каменяр, – 2005. – 989 с.
3. А. С. Моргун, I. А. Моргун. Дослідження зміни жорсткості через появу тріщин залізобетонних балок при статичних довготривалих навантаженнях. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2007, № 1.
4. Прокопович И.Е. Влияние длительных процессов на напряженное и деформированное состояние сооружений. М: Госстройиздат, 1963. – 276 с.
5. Бондаренко В. М. Некоторые вопросы нелинейной теории железобетона. Харьков, 1968. – 210 с.
6. Моргун А. С. О вычислении ψ*(t) с учетом возрастания нагрузки во времени // Вопросы строительства и архитектуры, вып.7. – Минск: Вышейшая школа, 1977. – С. 25-30.
7. Баженов В.А., Дащенко О.Ф., Коломієць Л.В., Ухов О.В. Будівельна механіка та металеві конструкції: Підручник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 432 с.
8. Сулим Г.Т., Гурняк Л.І., Станкевич В.З. Числові методи в опорі матеріалів та їх програмне забезпечення. Навчальний посібник. – Луцк: Вид-во ЛДТУ, 2006. – 147 с.
9. П.М. Коваль, А.Г. Походенько, Й.Й. Лучко, А.Є. Фаль. Випробування монолітного залізобетонного моста через р. Стара Ріка. / Зб. наук. пр. „Діагностика довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій”, Львів: Каменяр, – 2003. – Вип. 5. – С.72-84.