Визначення положення дефекту за змінюванням власних форм коливань конструкції

Опубліковано:
Номер: Випуск 13(2011)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 118-123
Ключові слова: динамічні випробування, власна форма коливань, власна частота, дефект.
Як цитувати статтю: Редченко В.П. Визначення положення дефекту за змінюванням власних форм коливань конструкції. Дороги і мости. Київ, 2011. Вип. 13. С. 118-123.
Як цитувати статтю (references): Vasyl Redchenko Position-finding of defect after the change of own vibration forms of structure. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2011. 13. P. 118-123 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

В статті представлено метод визначення положення дефекту за зміною форм власних коливань конструкції. При цьому зміни форми власних коливань визначаються шляхом вимірювання її власних частот при наявності додаткової маси.

Посилання

1. Еманов А.Ф. Технология диагностики и мониторинга состояния строительных конструкций на основе исследования микросейсмических колебаний / А.Ф. Еманов, Л.А. Скляров // Предотвращение аварий зданий и сооружений: сб. научных трудов, вып. 8. – М.: 2009. – С. 63-72.
2. Анализ динамических характеристик моста / Коваль П.М, Филоненко С.Ф., Сташук П.М., Корниенко И.К. // Сб. «Дороги и мосты». Вып.9. – К.: 2008. – С.119…128.
3. Masato Abe, Makoto Shimamura, Masaaki Matsunuma. Bridge Substructure Monitoring Using Live Load Induced Vibration. TRB 2007 Annual Meeting – 11р.
4. Моніторинг будівельних конструкцій і застосування нових державних норм ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України» / Хавкін О.К., Калюх Ю.І., Мар’єнков М.Г., Глуховський В.П., Приємський В.Д. // Зб. «Будівельні конструкції», вип. 69. – К.: НДІБК, 2008. – С. 26-44.
5. Ідентифікація дефектів споруд методами динамічної діагностики / В.П. Редченко // Сб. науч. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение», вып. 52. – Д.: ПГАСА, 2010. – Ч.2. C. 100-104. 6. Identyfikacja uszkodzenia mostu przy pomocy analizy wrazliwosci [Текст] / В. Wrana // Materialy konferencyjne “Zespolone konstrukcje mostowe”. – Krakow, Poland, 2009. – P. 544-554.
7. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти томах. – М.: Машиностроение, 1978-1981.
8. Визначення форм власних коливань методом додаткової маси / В. П. Редченко // Зб. «Дороги та мости», вип. 12. – К.: 2010. С. 159-265.
9. Редченко, В.П. Особливості застосування спектрального аналізу при дослідженні коливань будівельних конструкцій [Текст] : монографія / В. П. Редченко. – Д.: Пороги, 2010. – 98 с.
10. Редченко, В.П. Визначення власних частот коливань прогонових будов мостів методом складання спектрів [Текст] / В.П. Редченко // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: зб. наук. пр. – Вип.
11. – Львів: Каменяр, 2009. – С. 199-203.