Визначення прогнозованої вартості проведення ремонтів мостів з використанням Аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ)

Опубліковано:
Номер: Випуск 16(2016)
Розділ: Штучні споруди
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 28-35
Ключові слова: автодорожній міст, дефект, ремонт, система управління
Як цитувати статтю: Визначення прогнозованої вартості проведення ремонтів мостів з використанням Аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ) / Боднар Л.П., Коваль П.М., Степанов С.М., Стабровський О.О. // Зб. «Дороги і мости», вип. 16. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 28-35
Як цитувати статтю (references): Determination of the estimated cost of bridges' repairs using an Analytical Expert Bridges Management System (AESUM) / Larysa Bodnar, Petro Koval, Serhii Stepanov, Oleksandr Stabrovskii // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 28-35

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4754-721X
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0040-5900
Науково-виробниче підприємство «Тріада», м. Львів, Україна
Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП «НІРІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1220-4310

Анотація

Приведено результати створення методу визначення вартості ремонтів 1м2 мостів, який пропонується використовувати в Аналітичній експертній системі управління мостами, що дозволить розраховувати орієнтовну вартість проведення ремонтів. Вважається необхідним виконати ранжирування дефектів в залежності від їх впливу на технічний стан моста.

Посилання

1. Боднар Л.П. Програмний комплекс АЕСУМ. Сучасний стан та концепція
подальшого розвитку. «Дороги і мости»: зб. наук. пр. – К.: ДерждорНДІ, 2010. –
Вип.12. – с. 31-39.
2. Боднар Л.П., Панібратець Л.Г., Завгородній С.С., Чурсін О.П. «Сучасний інструмент
управління мостами». Дорожня галузь України. – 2016. - №4. – с. 46-51.
3. Дехтяр А.С. Оптимальні терміни й об’єми ремонтів залізобетонних мостів
/А.С. Дехтяр // Діагностика, довговічність та реконструкція мостов и будівельних
конструкцій : зб. наук. праць. –Львів : Каменяр, 2001. –Вип. 3. –С. 83-86.
4. Лантух-Лященко А.І. Оцінка технічного стану транспортних споруд, що
знаходяться в експлуатації/ А.І. Лантух-Лященко//Вісник транспортної академії
України. – Київ, 1999. – Вип.3. – с.59-63.
5. Діагностика та методи ремонту і підсилення залізобетонних мостів /О.М. Пшінько,
К.І. Солдатов, А.В. Краснюк //Діагностика, довговічність та реконструкція мостів
і будівельних конструкцій : зб.наук.праць – Львів: Каменяр, 2009. – Вип.11. – с.146-
158.
6. Линник Г.О. Шляхи удосконалення системи управління станом штучних споруд
на залізницях України/ Г.О.Линник // Мости та тунелі: теорія, дослідження,
практика: зб. Наук.праць ДНУЗТ ім. акад.Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. –
Вип.3. – с.106-110.
7. Управление состоянием мостовых сооружений на федеральной сети автомобильных
дорог России //Автомобильные дороги и мосты. – 2007. – Вып. 2 – 108 с