Визначення за сигналами акустичної емісії механізмів руйнування скловолоконних композитів

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 291-297
Ключові слова: скловолокно, композит, скінченні елементи, руйнування, акустична емісія.
Як цитувати статтю: Скальський В.Р. Рудавський Д.В., Матвіїв Ю.Я. Визначення за сигналами акустичної емісії механізмів руйнування скловолоконних композитів. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 291-297.
Як цитувати статтю (references): V. Skalsky, D. Rudavsky, Yu. Matvijiv Determination of mechanisms of fiberglass composites fracture by signals of acoustic emission. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 291-297 [in Ukrainian]

Автори

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України, м. Львів, Україна

Анотація

Здійснено оцінку розподілу напружень як у матриці, так і у циліндричних армуючих волокнах композитів з метою визначення місць найсхильніших до статичного руйнування. Розрахунки, проведені методом скінченних елементів, показали, що найвищі напруження виникають на межі з’єднання волокна і матриці та залежать від орієнтації волокон у матриці по відношенню до напряму прикладання навантаження. Проілюстровано, що за сигналами акустичної емісії можна ефективно інтерпретувати механізми руйнування композитів.

Посилання

1. Бардзокас Д.И., Зобнин А.И. Математическое моделирование физических процессов в композиционных материалах периодической структуры. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 376 с.
2. Вильдеман Б.Э., Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов. / Под ред. Ю.В. Соколкина. – М.: Наука. Физматлит, 1997. – 288 с.
3. Розен В.У., Дау Н.Ф. Механика разрушения волокнистых композитов // Разрушение / Под ред. Г. Либовица. – М.: Мир, 1976. – Т. 7, ч. I. – C. 300–367.
4. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. – М.: Мир, 1975. – 543 с.
5. Skalskyi V.R., Koval P.M. Some methodological aspects of application of acoustic emission. – Lviv: Publishing House Spolom, 2007. – 336 p.
6. Cкальський В.Р., Андрейків О.Є. Оцінка об’ємної пошкодженості матеріалів методом акустичної емісії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 330 с.
7. Патент України №2914. МПК: G01N29/14. Спосіб контролю росту тріщин у зразках матеріалів / Андрейків О.Є., Скальський В.Р., Лисак М.В. Опубл. 26.12.94 р. Бюл. 5-1.