Влияние остаточных напряжений на устойчивость стальных элементов, подверженных осевому сжатию с изгибом / Вплив залишкових напружень на стійкість сталевих елементів, які схильні до осьового стиснення з вигином

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 19-23
Ключові слова: сталеві стрижні, залишковий напружений стан, осьовий стиск з вигином, несуча здатність.
Як цитувати статтю: Балашова О.С. Влияние остаточных напряжений на устойчивость стальных элементов, подверженных осевому сжатию с изгибом. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 19-23.
Як цитувати статтю (references): O. Balashova Influence of remaining tensions on stability of steel elements, subject to the axial compression with a bend. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 19-23 [in Russian]

Автори

Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ, Україна

Анотація

У статті викладена методика розрахунку позацентрово стислих стрижнів двотаврового та коробчастого перетину з урахуванням впливу залишкового напряженно-деформованого стану. Методика базується на відомих передумовах і допущеннях, які використовуються при вирішенні таких задач. Зроблені висновки про необхідність перегляду чинних методик.

Посилання

1. Голоднов А.И. О необходимости учета остаточных напряжений при проектировании металлических конструкций // Метал. конструкции: взгляд в прошлое и будущее: Сб. докл. VIII Украинской науч.–техн. конф. – Ч. 1. – К.: Изд-во «Сталь», 2004. – С. 314-323.
2. Голоднов А.И. Улучшение свойств стальных конструкций за счет предварительного напряжения // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2007. – № 1. – С. 27–32.
3. Голоднов А.И. Регулирование остаточных напряжений в сварных двутавровых колоннах и балках. – К.: Сталь, 2008. – 150 с.
4. Геммерлинг А.В. Несущая способность стержневых стальных конструкций. – М.: Госстройиздат, 1958. – 207 с.
5. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции // Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 96 с.
6. ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування // Мінбуд України. – К.: Мінбуд України, 2006. – 359 с.