Впровадження нових методів оцінки впливу на довкілля при будівництві автомобільних доріг

Опубліковано:
Номер: Випуск 25(2022)
Розділ: Технології захисту навколишнього середовища
Cторінковий інтервал статті: 270–277
Ключові слова: автомобільна дорога, довкілля, навколищне середовище, ОВНС, транспортний засіб
Як цитувати статтю: Харитонова Н. М., Ярощук О. С. Впровадження нових методів оцінки впливу на довкілля при будівництві автомобільних доріг. Дороги і мости. Київ, 2022. Вип. 25. С. 270–277.
Як цитувати статтю (references): Nataliia Kharytonova, Olesia Yaroshchuk. Introduction of new methods of environmental impact assessment during road construction. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2022. Iss. 25. P. 270–277 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5732-3407
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1550-0131

Анотація

Вступ. Відображений аналіз існуючих методів з оцінки прогнозних впливів на довкілля автомобільних доріг та нормативно-методологічних документів щодо узагальненої оцінки прогнозних впливів на довкілля (елементи навколишнього середовища).

Проблематика. Відсутність чинного методологічного апарату для розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (ОВНС) проєктної документації на будівництво автомобільних доріг ускладнює розроблення та експертизу відповідної проєктної документації. Існуючі методи та методики прогнозних оцінок впливів на навколишнє середовище автомобільних доріг загального користування не адаптовані до вхідних параметрів проєктування або взагалі є не коректними. Разом із цим, впровадження нових методик прогнозних оцінок впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище та удосконалення існуючих потребує перевіряння їх достовірності та апробування в дорожніх проєктних організаціях при розробленні розділу ОВНС проєктної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Мета. Проаналізувати відповідність та коректність існуючих нормативних документів і законодавчих актів для визначення та реалізації заходів щодо зниження рівня негативного впливу автомобільних доріг на довкілля та недопущення або мінімізацію шкідливих екологічних наслідків на різних стадіях діяльності.

Матеріали і методи. Аналітичні, інформаційно-пошукові.

Результати. У роботі представлено нові національні стандарти, які стосуються питань екологічної безпеки під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг.

Висновки. Проведені дослідження дозволили розробити національні стандарти щодо питань екологічної безпеки під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг.

 

Посилання

 1. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 17.10.2019 № 199-ХІ, редакція від     01.01.2022 № 2059-VIII // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text (дата звернення: 08.02.2022).
 2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 26.06.1991 № 1268-ХІІ, релакція від 01.01.2022 № 1264-ХІІ// База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення: 08.02.2022).
 3. Про автомобільні дороги: Закон України від 20.12.20025 № 3235-IV редакція від     19.12.2021 № 2862-ІV // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15#Text (дата звернення: 08.02.2022).
 4. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Київ, 2003. 48 с. (Інформація та документація).
 5. ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму. Київ, 2013. 42 с.  (Інформація та документація).
 6. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія Київ, 2010. 46 с. (Інформація та документація).
 7. ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищ них територій. Київ, 2013. 54 с.  (Інформація та документація).
 8. ДСТУ-Н Б В. 1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територія. Київ, 2013. 48 с. (Інформація та документація).
 9. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996, №173. Київ, 1996. 18 с.  (Інформація та документація).
 10.  ОНД-86 Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться в викидах підприємств. Київ, 1986. 16 с.  (Інформація та документація).
 11.  Збірник методик по розрахунку вмісту забруднюючих речовин в викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери. Донецьк, 2003. 178 с. (Інформація та документація).
 12. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Донецьк, 2004. 148 с. (Інформація та документація).
 13.  Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів, затверджено наказом Держкомстату України від 13.11.2008 № 452. Київ, 2003. 48 с.  (Інформація та документація).
 14.  Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами. Донецьк, 2000. 34 с. (Інформація та документація).
 15.  Вирожемський В.К., Волошина I.B. Нерозривний екологічний ланцюг: дорога - довкілля – життя. Дорожня галузь України. Київ, 2013. № 3. С. 27–32.
 16.  Лисиченко Г. В., Бородіна Н. А., Тищенко Ю. Є. Комплексний підхід при оцінюванні впливів автомобільних доріг загального користування на навколишнє середовище. Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика. Херсон, 2015. С. 184–191.