Учет нелинейности при определении НДС железобетонных элементов с нормальними трещинами при кручении / Врахування нелінійності при визначенні НДС залізобетонних елементів з нормальними тріщинами при крученні

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 5-10
Ключові слова: кручення, диференціальні рівняння, зусилля, деформації.
Як цитувати статтю: Азизов Т.Н. Учет нелинейности при определении НДС железобетонных элементов с нормальними трещинами при кручении. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 5-10.
Як цитувати статтю (references): T. Azizov Account of non-linearity at determination of the stressed and deformed state of reinforcedconcrete elements with normal cracks at twisting. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 5-10 [in Russian]

Автори

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Анотація

Описується методика визначення напружено-деформованого стану балки при прикладенні крутного моменту на малій ділянці поперечного перерізу. Методика дозволяє розраховувати елементи з нормальними тріщинами як в пружній постановці, так і з врахуванням пластичних властивостей розтягнутого бетону.

Посилання

1. Азизов Т.Н. Определение крутильной жесткости железобетонных элементов с трещинами // Дороги і мости. Збірник наукових праць. Вип. 7. Том 1. – Київ: ДерждорНДІ, 2007. – С. 3-8.
2. Азизов Т.Н. Общий подход к определению крутильной жесткости железобетонных элементов с трещинами // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 17., – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2008. – С. 92-99.
3. Азизов Т.Н., Срибняк Н.Н. Прочность при кручении железобетонных элементов прямоугольного сечения с нормальными трещинами // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 17., – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2008. – С. 100-104.
4. Горнов В.Н. Исследование прочности и жёсткости сборных железобетонных перекрытий из лотковых настилов // Материалы и конструкции в современной архитектуре. – М.: Стройиздат, 1950.
5. Елагин Э.Г. Расчет перемещений железобетонных стержней прямоугольного сечения на стадиях работы с трещинами при совместном кратковременном действии моментов и продольной силы/ Э.Г. Елагин // Строительная механика и расчет сооружений. – 1991. – № 4. – С. 26-31.
6. Карпенко Н.И. общие модели механики железобетона. – М.: Стройиздат, 1996. – 416 с.
7. Лантух-Лященко А.И. Развитие дискретно-континуальных методов расчета комбинированных систем: Автореф. дисс. … докт. техн. наук: 05.23.17/ КИСИ. – К., 1992. – 30 с.
8. Улицкий Б.Е., Потапкин А.А, Руденко В.И., Сахарова И.Д., Егорушкин Ю.М. Пространственные расчёты мостов. – М.: Транспорт, 1967. – 404 с.
9. Яременко А.Ф., Чучмай А.М., Яременко Н.А. Инженерная методика определения крутильной жесткости железобетонных балок с нормальными трещинами // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип. 33. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2009. – С. 146-151.