Європейська практика вирішення проблем ефективного функціонування поверхневої обробки покриття. Відповідність характеристик поверхневої обробки технічним умовам ДСТУ EN 12271:2021 (EN 12271:2006, IDT)

Опубліковано:
Номер: Випуск 25(2022)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 58–76
Ключові слова: автомобільна дорога, дорожньо-будівельні матеріали, поверхнева обробка, покриття, способи контролювання, технічні вимоги
Як цитувати статтю: Копинець І. В., Протопопова Т. М., Стулій М. М. Європейська практика вирішення проблем ефективного функціонування поверхневої обробки покриття. Відповідність характеристик поверхневої обробки технічним умовам ДСТУ EN 12271:2021 (EN 12271:2006, IDT). Дороги і мости. Київ, 2022. Вип. 25. С. 58–76.
Як цитувати статтю (references): Ivan Kopynets, Tetiana Protopopova, Mykola Stulii. European practice of solving issues of effective functioning of surface treatment of pavement. compliance of surface treatment characteristics with technical conditions of DSTU EN 12271:2021 (EN 12271:2006, IDT). Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2022. Iss. 25. P. 58–76 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0908-4795
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4113-9140
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2980-1576

Анотація

Вступ. Шар зносу покриття дорожнього одягу перебуває у складних експлуатаційних умовах у поєднанні з несприятливими погодно-кліматичними чинниками, що характерні для країни протягом більшої частини року. Ці чинники висувають високі вимоги до шару зносу, зокрема влаштованого способом поверхневої обробки. Європейська практика вирішення зазначених проблем ґрунтується на положеннях цілого комплексу стандартів, що можуть слугувати вирішенню завдань ефективного функціонування поверхневої обробки покриття автомобільних доріг України.

Проблематика. Впровадження в дорожнє господарство вимог Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС [1] щодо нового сприятливого режиму для економічних відносин, налагодження торгівлі та інвестицій є ключовими принципами економічної модернізації та сталого розвитку країни. Європейські реалії свідчать, що однією з передумов ефективного функціонування мережі автомобільних доріг є, насамперед, впровадження сучасних стандартів. На цей час у нашій країні виникла нагальна потреба щодо їх актуалізації і, зокрема, стосовно сучасної практики вирішення проблем проєктування, влаштування поверхневої обробки покриття та контролювання якості виконання робіт. Для впровадження в життя вимог зазначеної Угоди Угоди [1] у ДП «ДерждорНДІ» з цього напрямку підготовлено цілісний комплекс національних стандартів з ідентичним ступенем відповідності до європейських вимог.

Мета. Метою роботи є сприяння впровадженню національних стандартів з ідентичним ступенем відповідності до європейських вимог щодо ефективного функціонування шарів зносу, влаштованих способом поверхневої обробки покриття автомобільних доріг України. У статті розглянуто тільки ті вимоги, які викладені у ДСТУ EN 12271:2021 (EN 12271:2006, IDT) «Поверхнева обробка. Технічні умови», що перебуває на стадії підготування до видання Національним органом стандартизації України та набере чинності з 01.07.2022 року. Взаємопов’язані з ним стандарти, які застосовуються цілісним комплексом, будуть актуалізовані та наведені у наступних частинах статті для ознайомлення дорожньої спільноти. Цими стандартами є:

 • ДСТУ EN 12272-1:2021 (EN 12272-1:2002, IDT) Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню [2];
 • ДСТУ EN 12272-2:2020 (EN 12272-2:2003, IDT) Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 2. Візуальна оцінка дефектів [3];
 • ДСТУ EN 12272-3:2020 (EN 12272-3:2003, IDT) Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 3. Визначання зчеплюваності в’яжучого із заповнювачем ударним методом із застосуванням плити Vialit [4].

Матеріали та методи. Аналізування національного стандарту ДСТУ EN 12271:2021 (EN 12271:2006, IDT) «Поверхнева обробка. Технічні умови» з ідентичним ступенем відповідності до EN 12271:2006 (версія en) «Surface dressing — Requirements» [5].

Результати. Розглянуто вимоги та положення національного стандарту щодо ефективного функціонування поверхневої обробки покриття, подальше використання яких надає можливість вдосконалити виконання робіт з її влаштування на автомобільних дорогах України.

Висновки. Введення стандарту сприятиме впровадженню науково-обґрунтованих нормативів та вимог щодо влаштування поверхневої обробки. Запропоновані в ньому пріоритетні підходи стосовно технічних вимог, проєктних дій та контролювання якості можна схвалити як сучасні, що потребують застосування в дорожньому господарстві. Зокрема, доречно впровадити вимоги щодо обов’язкового влаштування дослідної ділянки для підтвердження характеристик поверхневої обробки (TAIT) або заходи з урахуванням особливостей Заводського виробничого контролю (FPC).

Використанню вимог та положень стандарту сприятиме розроблення національних нормативних документів або практичних рекомендацій на основі регіональних місцевих умов та їх впровадження з метою створення найбільш актуальних напрямків дієвих форм підвищення якості поверхневої обробки.

Посилання

 1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text. Угоду ратифіковано із заявою Законом «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16.09.2014 № 1678-VII . Відомості Верховної Ради (ВВР) України, 2014, № 40, ст.2021. Набрання чинності 01.09.2017. Підстава 1713321-17.(Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2017, підстава - v1713321-17)
 2. ДСТУ EN 12272-1:2021 (EN 12272-1:2002, IDT) Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню, Київ, 202_. 55 с. А 4 (Інформація та документація).
 3. ДСТУ EN 12272-2:2020 (EN 12272-2:2003, IDT) Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 2. Візуальна оцінка дефектів. – Київ, 2020. 16 с. (Інформація та документація).
 4. ДСТУ EN 12272-3:2020 (EN 12272-3:2003, IDT) Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 3. Визначання зчеплюваності в’яжучого із заповнювачем ударним методом із застосуванням плити Vialit, – Київ, 2020. 21 с. (Інформація та документація).
 5. EN 12271:2006 Surface dressing — Requirements. 33 р. (Інформація та документація). [in English]. 
 6. ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг. – Київ, 2016. 24 с. (Інформація та документація).
 7. ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів», із Зміною № 1. – Київ, 2016. 48 с. (Інформація та документація).
 8. П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування України. – Київ, 2009. 253 с. (Інформація та документація).
 9. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво із Зміною №1. – Київ, 2015. 190 с. (Інформація та документація).
 10. EN 13043:2002/АС:2004 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas. 40 р.  (Інформація та документація). 
 11. ДСТУ Б EN 13043:2019 (EN 13043:2002, ІDТ) Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту. – Київ, 2019. 48 с. (Інформація та документація).
 12. Пиріг Я. І. Методи оцінки адгезії та когезії бітумних в’яжучих / П94 Я. І. Пиріг, А. В. Галкін; за заг. ред. В. О. Золотарьова. Харків, 2019. 224 с.  (Інформація та документація).
 13. Андрій Галкін, Ян Пиріг Огляд бітумних в’яжучих речовин, що використовуються в Україні. Дороги і мості. 2021. Вип. 23. С. 60–75 (Інформація та документація).
 14. Іван Копинець, Олексій Соколов, Оксана Соколова, Аліна Юнак. Вплив добавок на основі синтетичного воску на експлуатаційні та технологічні характеристики бітуму. Дороги і мости. 2019.  Вип. 19-20. С. 107–116.
 15. Мозговий В. В., Онищенко А. М., Аксьонов С. Ю., Гаркуша М. В., Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С. Методика приготування та результати випробування бітуму  модифікованого полімерами за допомогою лабораторного лопатевого змішувача. Вісник Національного транспортного університету. – Київ, 2012. Вип. 26. Частина 1. С. 79-84. URL: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/26_1_2013/079-084.pdf (дата звернення: 15.06.2019).  (Інформація та документація).
 16. Золотарев В.А., Копинец И.В. Сравнительное исследование окисленных и остаточных битумов в статическом и динамическом режимах старения. Дороги и мосты. 2016. Вып. 35. С. 215-232 (Інформація та документація) [російською мовою].
 17. EN 13808:2005 Bitumen and bituminous binders — Framework for specifying cationic bituminous emulsions. 26 р.  (Інформація та документація). 
 18. prEN 15322:2005 Bitumen and bituminous binders — Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders.). 39 р.  (Інформація та документація). 
 19. ДСТУ EN 15322:2019 (EN 15322:2013, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до бітумних в’яжучих, розріджених летким або нелетким розріджувачем. 39 р.  (Інформація та документація). 
 20. EN 12591 Bitumen and bituminous binders — Specifications for paving grade bitumens.). 30 р.  (Інформація та документація). 
 21. ДСТУ EN 12591:2017 (EN 12591:2009, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів. – Київ, 2019. 30 р. (Інформація та документація). 
 22. EN 14023:2010  Bitumen and bituminous binders — Specifjcation framework for polymer modifjed bitumens bitumens. 27 р. (Інформація та документація). 
 23. EN 12272-2:2003 Surface dressing — Test methods — Part 2: Visual assessment of defects) 15 р.  (Інформація та документація) [in English]. 
 24. EN 13588:2004 Bitumen and bituminous binders — Determination of cohesion of bituminous binders with pendulum test. 22 р. (Інформація та документація). 
 25. EN 13036-1:2002 Road and airfield surface characteristics — Test methods — Part 1: Measurement of pavement surface macrotexture depth using a volumetric technique. 10 р.  (Інформація та документація). 
 26. EN 12272-1:2002 Surface dressing — Test methods — Part 1: Rate  of spread and accuracy of spread of binder and chippings. 29 р. (Інформація та документація).
 27. EN 12272-3:2003 Surface dressing — Test methods — Part 3: Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test method. 20 р. (Інформація та документація). 
 28. EN ISO 9001:2000 Quality management systems —  Requirements (ISO 9001:2000). 23 р. (Інформація та документація). 
 29. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги. – Київ, 2019. 31 с. (Інформація та документація).
 30. EN ISO 13473-1:2004 Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 1: Determination of Mean Profile Depth  (ISO 13473-1:1997) 21р. (Інформація та документація). 
 31. HD 24/96 Design manual for road and bridges – Part 7.21: Traffic Assessment, December 2000. 26 р. (Інформація та документація). 
 32. R-94-7. SWOV report Safety effects of road design standards S.T.M.C. Janssen. R-94-7 I. Annex I. Road classification and categorization, Published by: SWOV Institute for Road Safety Research.  Leidschendam, The Netherlands 30 р. (Інформація та документація). 
 33. Design of road surface dressings to Road. Note 39 (Seventh Edition»). Transport Research Laboratory.   10. 10. 2016, 43 р. (Інформація та документація). 
 34. ZTV BEA-StB 09/13 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Asphaltbauweisen. Technische Regelwerke. Ausgabe: 2009/Fassung 2013. 102 р. A 5. FGSV-Nr.: 798. (Інформація та документація).