Забезпечення експлуатаційної надійності деформаційних швів автодорожніх мостів

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 164-173
Ключові слова: деформаційний шов, експлуатаційна надійність, проїзна частина, автодорожній міст.
Як цитувати статтю: Коваль П.М., Полюга Р.І., Фаль А.Є., Бойко C.І. Забезпечення експлуатаційної надійності деформаційних швів автодорожніх мостів. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 164-173.
Як цитувати статтю (references): Petro Koval, Roman Polyuha, Andriy Fal, S. Boyko Ensuring operational reliability of expansion joints of highway bridges. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 164-173 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0040-5900
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

В статті піднімається питання експлуатаційної надійності деформаційних швів як одного з найважливіших елементів автодорожніх мостів. Приведені вимоги до сучасних конструкцій деформаційних швів. Розглянута класифікація, область застосування, переваги та недоліки кожного типу деформаційних швів, виділено найбільш перспективні конструкції. Зроблено висновки щодо подальших напрямків розвитку наукової діяльності в даній галузі.
 

Посилання

1. Die Technischen Liefer- und Pruefvorschriften fuer wasserundurschlaessige Fahrbahnuebergaenge von Strassen – und Wegbruecken (TL/TP-FŰ 92), Ausgabe 1992, Deutschland.
2. Державні будівельні норми України. Мости та труби. Правила проектування. (ДБН В.2.3 14:2006) – Держбуд України, 2006. – 356 с.
3. Строительные нормы и правила. Мосты и трубы. Нормы проектирования (СНиП 2.05.03-84) // Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985.-200 с.
4. Ефанов А.В., Иванов О.К., Овчинников И.Г. Проблемы применимости и эксплуатационной надежности деформационных швов мостовых сооружений //Транспортное строительство, 2007. – №4. – С. 15-20.
5. Шестериков В.И. Деформационные швы в автодорожных мостах. М: Транспорт, 1978. – 149 с.
6. Лившиц Я.Д., Виноградский Д.Ю., Руденко Ю.Д. Автодорожные мосты (проезжая часть). К: Будівельник, 1980. – 159 с.
7. Деформационные швы автодорожных мостов: особенности конструкции и работы: Учебное пособие // Ефанов А.В., Овчинников И.Г., Шестериков В.И., Макаров В.Н. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2005. 174 С.
8. Ramberger G. Structural bearings and expansion joints for bridges. Structural Engineering Documents 6 // G. Ramberger. – Switzerland, Zurich: IABSE, 2002. – P. 51-89.