Задачи и методика экспериментальных исследований железобетонных балок, усиленных наращиванием в сжатой зоне бетоном из отходов обогащения железных руд / Задачи и методика експериментальных исследований железобетонных балок, усиленных наращиванием в сжатой зоне бетоне из отходов обогащения железных руд

Опубліковано:
Номер: Випуск 10(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 54-59
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Валовой М.О., Попруга Д.В. Задачи и методика експериментальных исследований железобетонных балок, усиленных наращиванием в сжатой зоне бетоне из отходов обогащения железных руд. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 10. С. 54-59.
Як цитувати статтю (references): M. Valovyy, D. Popruga Tasks and procedure of experimental researches of reinforced concrete beams, strengthened by building up in compressed zone concrete from wastes of enriching iron ores. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 10. P. 54-59 [in Russian]

Автори

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна
Криворізький технічний університет, м. Кривий Ріг, Україна

Анотація

Наведено методику виготовлення балок на відходах збагачення залізних руд. Піднято актуальні питання
підсилення балок нарощуванням в стиснутій зоні з використанням різних способів влаштування контактного шва.

Посилання

1. Барашиков А.Я., Подольский Д.М., Сирота М.Д. Надежность восстанавливаемых и усиливаемых конструкций зданий и сооружений. – Черкассы: Фотоприбор, 1993. – 46 с.
2. Усиление несущих железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований / А.Б.Голышев, П.И.Кривошеев, П.М.Козелецкий и др. – К.: Логос, 2004. –  219  с.
3. Валовой О.І. Еременко О.Ю. Порівняння ефективності варіантів підсилення залізобетонних елементів, що працюють на згин. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, Рівне – 2006, № 14, С. 455-461.
4. Бондаренко Г.Н. Обычные и высокопрочные бетоны на заполнителях из отходов ГОК. – Бетон и железобетон, 1975, № 3, С. 6-8.
5. Валовой А.И. Влияние кратковременных переменных нагрузок на прочность, деформативность и трещиностойкость железобетонных элементов из бетонов на отходах обогащения железных руд. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Киев: КИСИ, 1986. – 20 с.
6. Василькова Г.А., Стороженко Г.Т. Бетони на основі відходів гірнічо-збагачувальних комбінатів. –Буд. матеріали і конструкції, 1970, № 6, С. 8-9.
7. Шевченко Б.Н. Исследование прочности и деформативности предварительно напряженных железобетонных элементов, изготовленных на мелких заполнителях – отходах горно-обогатительных комбинатов: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Киев: КИСИ, 1980. –  20 с.