Заходи з підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття на автодорожніх залізобетонних мостах

Опубліковано:
Номер: Випуск 13(2011)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 95-105
Ключові слова: колієстійкість, асфальтобетон, асфальтобетонне покриття, залізобетонна основа.
Як цитувати статтю: Онищенко А.М. Заходи з підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття на автодорожніх залізобетонних мостах. Дороги і мости. Київ, 2011. Вип. 13. С. 95-105.
Як цитувати статтю (references): Artur Onyshchenko Measures aimed at improvement of rutting index of asphalted concrete pavement, led out on the motor road bridges. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2011. 13. P. 95-105 [in Ukrainian]

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1040-4530

Анотація

В статті розробленні три основні заходи для підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття на мостах, які складаються з матеріалознавчих, конструктивних та технологічних. а саме: направленого регулювання характеристик асфальтобетонного покриття; з підвищення зчеплення між асфальтобетонними шарами; з підвищення зчеплення між асфальтобетонним покриття та основою.
 

Посилання

 

1. Золотарев В.А., Чугуенко С.А., Галкин А.В. О взаимосвязи свойств битумополимерных вяжущих и сдвигоустойчивости асфальтобетона // Автошляховик України. – 2004. № 3. – С. 25-30.
2. Золотарев В.А., Сибильский Д., Чугуенко С.А. Сравнение показателей сдвигоустойчивости при кручении и колееобразовании // Вестник ХНАДУ/ Сб. научн. тр. – Харьков: ХНАДУ. – 2005. – Вып. 29. – С. 255-258.
3. Золотарев В.А., Чугуенко С.А., Влияние консистенции модифицированного битума и содержания щебня на сдвигоустойчивость асфальтополимербетонов – Автошляховик України № 1/2005. – С. 29-34.
4. Жданюк В.К., Даценко В.М., Чугуенко С.А., Воловик О.О. До питання про методи оцінки та показники зсувостійкості асфальтобетонів // Автошляховик України. – 2008. № 3(203). – С. 28-30.
5. Мозговий В.В. Експериментальная оценка устойчивости асфальтобетонного покрытия к образованию колейности / Мозговой В.В., Онищенко А.Н., Прудкий А.В., Куцман А.М., Жуков А.А., Ольховый Б.Ю., Баран С.А., Головко С.К., Белан А.А., Мерзликин А.Е., Поздняков М.К. // Дорожная техника. – 2010. – С. 114-128.
6. Онищенко А.Н. Экспериментальная методика определения колеестойкости асфальтобетонных покрытий на мостах / Мозговой В.В., Онищенко А.Н. // Мир дорог. – Ярославль. – 2011. – С. 57-59.
7. Кирюхин Г.Н., Смирнов Е.А. Покрытия из щебоночно-мастичного асфальтобетона. М.: ООО «Издательство «Элит»». – 2009. – 176 с.
8. Jurgen Hutschenreuther, Thomas Worner/ Asphalt im Straβenbau: Aus der Praxis des Verkehrsbaus: Verl. Fur Bauwesen, 1998. (Асфальтобетон в дорожньому будівництві: практика дорожнього будівництва).
9. Яромко В.Н. Реабилитация дорожных покрытий. Опыт применения новых технологий при модернизации автомобильной дороги Брест-Минск-граница России. – Мн., 2002. –106 с.
10. Жданюк В.К., Масюк Ю.А., Чугуенко С.А., Плигун В.И. Об оценке устойчивости асфальтобетонных покрытий к образованию пластических деформаций в виде колеи // Материалы ІІ международной научно-технической интернет-конференции «Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства», ХНАГХ–2007. – С. 168-171.
11. Жданюк В.К., Даценко В.М. Стійкість асфальтобетонного покриття різних гранулометричних типів до накопичення пластичних деформацій у вигляді колії // Автошляховик України – 2009. № 1(207). – С. 31-34.
12. Жданюк В.К., Костін Д.Ю., Воловик О.О. Колієстійкість щебенево-мастикового асфальтобетону різних видів. Проектування, будівництво і експлуатація нежорстких дорожніх одягів / Матеріали міжнародній науково-технічній конференції, яка присвячена 80-річчю ХНАДУ та дорожньо-будівельного факультету. – Харків. – 2010. – С. 98-102.
13. ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови.
14. ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови.
15. СОУ 45.2-00018112-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови.
16. ДСТУ Б В.2.7-119-2003 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.
17. ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови.
18. СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів.
19. Гезенцвей Л.Б. Асфальтовий бетон із активованих мінеральних матеріалів. – М: Стройиздат, 1982. – 246 с.
20. ДСТУ Б В.2.7-121-2003 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови.
21. ТУ У В.2.7-45.2-00018112-270 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон литі "Гусасфальт". Дослідна партія.
22. Р В.2.7-218-03450778-718:2008 Рекомендації по приготуванню та застосуванню епоксиасфальту.
23. Р В.2.7-218-03450778-500:2006 Рекомендації по застосуванню адгезійних, полімерних і структуруючи добавок для модифікації бітумів та асфальтобетонів.
24. Р В.2.7-218-02071168-751:2009 Рекомендації з технології приготування асфальтобетонних сумішей, модифікованих полімерно-армуючими добавками та влаштування покриттів з підвищеною теплостійкістю та зсувостійкістю.
25. СОУ 45.02-00018112-020:2009 Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій.
26. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування.
27. ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.
28. СОУ 45.2-00018112-046:2009 Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві.
29. ТУ У В.2.3-23.2-03450778-249:2005 Бітуми, модифіковані структуруючи ми добавками. Технічні умови.
30. ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови.
31. Онищенко А.М. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві / Онищенко А.М., Мозговий В.В., Жуков О.О., Невінгловський В.Ф., Куцман О.М., Білан О.О., Жданюк К.В., Юнак А.Л. // Вісник. – 2010. № 1. – С. 53-60.
32. Онищенко А.М. Управління якістю по забезпеченню зсувостійкості та колієстійкості асфальтобетонного покриття на мостах / Онищенко А.М., Мозговий В.В., Невінгловський В.Ф., Різніченко О.С., Гаркуша М.В. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2010. № 38. – С. 88-97
33. ДБН В.2.3-20:2008 Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт.
34. ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування.
35. ВБН В.2.3-218-003-97 Сооружения транспорта. Технология ремонта и устройства гидроизоляции проезжей части железобетонных автодорожных мостов и путепроводов с применением полимерных материалов и водонепроницаемого бетона.
36. ТУ У 26.8-00292787-005-2004 Матеріали бітумно-полімерні для транспортного будівництва. Технічні умови.
37. ТУ У 14365231.01-93 Композиція епоксикаучукова “Макро”. Технічні умови.
38. В.Н. Вторушин, И.С. Ландер, Д.М. Антоновский Чем армировать асфальтобетон. Международный опыт. Практические рекомендации. – СПб.: 2011. – 136 с.
39. Р В.2.7-218-02071168-784:2011 Рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії.
40. Р В.3.2-218-03450778-779:2010 Рекомендації з армування асфальтобетонних шарів покриттів металевими сітками.