Застосування клеєстержневих анкерів при реконструкції мостів

Опубліковано:
Номер: Випуск 9(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 220-227
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Салійчук Л.В., Кваша В.Г. Застосування клеєстержневих анкерів при реконструкції мостів. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 9. С. 220-227.
Як цитувати статтю (references): L. Saliychuk, V. Kvasha Application of glue–bar anchors at reconstruction of bridges. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 9. P. 220-227 [in Ukrainian]

Автори

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Анотація

Описано один з прикладів експериментальної реконструкції моста з розширенням прольотних будов монолітною залізобетонною накладною плитою і зміною їх статичної схеми з розрізної на нерозрізну без влаштування деформаційних швів. Проект реконструкції розроблений в ГНДЛ-88 НУ «Львівська політехніка».

Посилання

 

1. Барч З.И., Рунцо Н.П., Фишерова М.Ф. Некоторые решения реконструкции промзданий с железобетонным каркасом. // Бетон и железобетон. – № 4. – М.: Стройиздат, 1987. – С.9-10.
2. Белов Б.П. Расчет глубины заделки штырей в стыках сборных конструкций // Бетон и железобетон. – № 6. – М.: Стройиздат, 1984. – С.18-19.
3. Белов Б.П. Трещиностойкость клеештыревых стыков железобетонных элементов сборных мостов. // Труды СоюздорНИИ Новые направления в исследованиях конструкций и технологии строительства мостов. – М.: СоюздорНИИ, 1988. – С. 56-64.
4. Губій М.М., Коваленко О.С., Герасенко О.А. Розрахунок несучої здатності розпірних анкерів для кріплення елементів підсилення до кам’яної кладки і бетону. // Зб. Будівельні конструкції. – Вип. 67. – К.: НДІБК, 2007. – С. 148-153.
5. Клименко Ф.Є., Салійчук Л.В. Експериментальні дослідження міцності і деформативності гнучких анкерів закладних деталей при їх взаємодії з бетоном. // Вісник Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – № 7. – Львів: ДАУ, 2006. – С. 119-128.
6. Климов Ю. Предельное состояние арматурного стержня в бетонном массиве при продольно–поперечном изгибе.// XL Konf. Nauk. KILіW PAN i KN PZITB Problemy naukowo-badawcze budownictwa.– tom 3: Konstrukсje betonowe. – Rzeszów–Krynica–Warszawa: Zakład małej Poligrafii Politechn. Rzeszówskej, 1994. – С. 85-92.
7. Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций / НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1984. – 87 с.
8. Саканский Ю.Н., Белов Б.П. Ремонт и усиление железобетонных мостов. // Автомобильные дороги, №2. – М., 1986. – С. 17-18.
9. Салійчук Л.В. Дослідження роботи гнучких анкерів в закладних деталях і з’єднаннях залізобетонних конструкцій. // Вісник Теорія і практика будівництва. – № 562. – Львів: НУ Львівська політехніка, 2006. – С. 81-96.
10. Салійчук Л.В. Ольховий І.М. Розрахункове дослідження роботи в бетоні трубчастого вмоноліченого анкера при поперечному навантаженні. // Зб. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Вип. 69. – К.: НТУ, 2004. – С. 219-225.
11. Серегин И.Н., Саканский Ю.Н., Белов Б.П. Клеештыревые стыки железобетонных элементов сборных мостов. // Труды СоюздорНИИ Совершенствование конструкций железобетонных пролетных строений автодорожных мостов и технологии их строительства. – М.: СоюздорНИИ, 1982. – С. 47-57.
12. Холмянский М.М. Закладные детали сборных железобетонных элементов. – М.: Стройиздат, 1968. – 208 с.
13. Шитиков Б.А. Экспериментальные исследования анкерных стержней в бетоне при действии поперечной нагрузки. // Сб. Совершенствование железобетонных конструкций. – Вып. 27. – М.: Стройиздат, 1978. – С. 165-177.
14. Шутенко Л.Н., Золотов М.С., Гарбуз А.О. Кратковременная прочность анкеровки арматурных стержней модифицированными акриловыми клеями. // Зб. Ресурсоекономні матеріали, конструкції будівлі та споруди. – Вип. 7. – Рівне: РДТУ, 2001. – С. 238-243.
15. Шутенко Л.Н., Золотов М.С., Гарбуз А.О. Золотов С.М. Использование акриловых клеев для реконструкции и ремонта зданий и сооружений // Зб. Будівельні конструкції. Вип.. 54. – К.: НДІБК, 2003. – С. 810-814.
16. Podręcznik techniki mocowań. Hilti. Wyd. III. – 2006. – 302 s.