Застосування логістичних методів для впровадження Cross-Docking технології в транспортно-складській системі

Опубліковано:
Номер: Випуск 25(2022)
Розділ: Транспортні технології
Cторінковий інтервал статті: 250–258
Ключові слова: ланцюг постачання, логістичний метод, транспортна-складська система, Cross-Docking, XYZ-аналіз
Як цитувати статтю: Котова С. О., Шапенко Є. М. Застосування логістичних методів для впровадження Cross-Docking технології в транспортно-складській системі. Дороги і мости. Київ, 2022. Вип. 25. С. 250–258.
Як цитувати статтю (references): Svitlana Kotova, Yevheniia Shapenko. Application of logistics methods for implementation of Cross-Docking technologies in transport and warehouse system. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2022. Iss. 25. P. 250–258 [in Ukrainian].

Автори

Національний транспортний університет (НТУ), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8276-018X
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0937-9400

Анотація

Вступ. Ефективність логістичних операцій, швидкість оброблення товару багато в чому залежать від того, як взаємодіють між собою всі ланки логістичного ланцюга, наскільки оптимізовані бізнес-процеси на складі, тому будь-яке підприємство намагається постійно вдосконалювати організацію процесу постачання таким чином, щоб здійснювати доставку в найкоротший термін за мінімальних логістичних витратах. Одне із завдань, що дозволяє вирішити проблему недосконалості ланцюга постачання, пов’язане із скороченням величезної кількості складських операцій під час розміщення вантажу на довгострокове або короткострокове зберігання. Здійснити це можна за допомогою технології Cross-Docking, яка виключає етап зберігання та скорочує складські витрати.

Проблематика. На сьогоднішній день технологія Cross-Docking є мобільною, технологічно вивіреною, адже є дуже прогресивним методом обробки товару. Однак, щоб успішно впровадити дану технологію, необхідне розуміння поняття Cross-Docking, знання особливостей, переваг, умов та обмежень для здійснення даної технології. Саме тому актуальності набувають питання щодо визначення переліку товарів для яких доцільним та раціональним є запровадження даної Cross-Docking технології.

Мета. Обґрунтувати визначення переліку товарів, для яких доцільним та раціональним є впровадження технології Cross-Docking, використовуючи коефіцієнт варіації і вироблення рекомендацій щодо їх обробки та способів поводження з ними — за допомогою групування за логістичним методом XYZ-аналізу.

Методи. Під час роботи використовувався метод XYZ-аналізу.

Результати. У результаті дослідження було обґрунтовано використання коефіцієнта варіації щодо виявлення товарів, для яких доцільним і раціональним є впровадження технології Cross-Docking, та застосування логістичного методу — XYZ-аналіз — для розроблення рекомендацій щодо обробки та способів поводження з визначеними товарами.

Висновки. Виходячи з проведеного дослідження на основі теоретичних і прикладних аспектів, розвиток та впровадження технології Cross-Docking є тим елементом, застосування якого сприяє спрощенню логістики бізнесу і зниження вартості його продукції шляхом скорочення витрат на складі, а правильно організований процес сприяє прискоренню доставки, дозволяє бізнесу відправляти швидкопсувні продукти на далекі відстані й організувати товарообіг навіть у високий сезон. Запропонований логістичний метод диференціації за ХYZ-аналізом дозволяє чітко визначити, ті товари, які характеризуються максимальним попитом, високим оборотом, стабільною величиною прогнозованості, масовістю споживання, тобто ті товари рекомендацією для яких є мінімізація їх кількості на складах, відповідно — доцільність та раціональність впровадження технології Cross-Docking.

 

Посилання

 1. Пензев В. Технология крос-докинга (часть 1). Журнал практической логистики. 2018. № 4. URL: http://www.sitmag.ru/article/17297-tehnologii-kross-dokinga-ch-1 (дата звернення: 24.01.2022).
 2. Крос-докінг: що за послуга, кому й навіщо вона потрібна? URL: https://wareteka.com.ua/uk/blog/shcho- take-kros-doking/ (дата звернення: 24.01.2022).
 3. Сумец А.М. Кросс-докинг - эффективная технология в логистике складирования. Логистика: проб­леми и решения. 2018. № 1(74). С. 30–33.
 4. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок / Logistical Management / пер. с англ. Москва : Олимп-бизнес, 2013. 640 с.
 5. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Санкт-Питербург, 2004. 316 с.
 6. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок / пер. с англ. изд. Москва : ИНФРА-М, 2012. 798 с.
 7. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / под ред. Дж. Гатторны; ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс; пер. с 5-го англ. изд. Москва : ИНФРА-М, 2010. 670 с.
 8. Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 844 с.
 9. Куницька О.М., Гужевська Л.А. Теоретичні основи кросс-докінгу як технології роботи складу. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. 2011. № 82. С. 82–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adidb_2011_82_15.
 10. Крос-докінг для бізнесу. URL: https://wareteka.com.ua/uk/posluga-kros-dokingu/ (дата звернення: 24.01.2022).
 11. Пензев В. Технология крос-докинга (часть 2). Журнал практической логистики. 2018. № 5. URL: http://www.sitmag.ru/article/17371-tehnologii-kross-dokinga-ch-2 (дата звернення: 24.01.2022).
 12. Бабков О. Кросс-докинг: что это такое в логистике технологии, схемы и виды cross docking. URL: https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/kross-doking-chto-eto-takoe-v-logistike-tekhnologii-skhemy-i- vidy-Cross – Docking/ (дата звернення: 24.01.2022).
 13. John J. Bartholdi III, Kevin R. Gue. The Best Shape for a Crossdock. TRANSPORTATION SCIENCE. May 2004. Vol. 38. No. 2. Р 235–244. URL: http://www2.isye.gatech.edu/~jjb/papers/crossdock-shape.pdf (дата звернення: 24.01.2022).
 14. Five Advantages of Cross Docking. URL: http://flatbedtruck.services/Cross – Docking/advantages-Cross – Docking/ (дата звернення: 24.01.2022).
 15. URL: https://iccwbo.ru/blog/2016/kak-kross-doking-pomogaet-sokratit-raskhody/ (дата звернення: 24.01.2022).
 16. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/XYZ (дата звернення: 24.01.2022).