Применение модели слоя конечной ширины к исследованию распределения давления грунта на подпорные стены при наличии местных нагрузок на поверхности / Застосування моделі шару кінцевої товщини до дослідження розподілу тиску грунта на підпірні стіни за наявності місцевих навантажень на поверхні

Опубліковано:
Номер: Випуск 9(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 158-165
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Лучковский И.Я., Данько А.М., Самородов А.В. Применение модели слоя конечной ширины к исследованию распределения давления грунта на подпорные стены при наличии местных нагрузок на поверхности. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 9. С. 158-165.
Як цитувати статтю (references): I. Luchkovskiy, O. Dan’ko, O. Samorodov Application of model of layer of finite width to research of distributing of pressure of soil on bulkhead walls at presence of local loadings on surface. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 9. P. 158-165 [in Russian]

Автори

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна

Анотація

В роботі розглянуто класичні методи визначення горизонтального тиску грунта в стадії покою, відзначені їх недоліки, надано принцип використання нової розрахункової моделі основи у вигляді шару кінцевої товщини.

Посилання

1. Лучковский И.Я. Взаимодействие конструкций с основанием. Харьков: Изд. ХГПУ. 2000. – 264 с.
2. Герсеванов Н.М. Собрание сочинений. Т. 1. М. Стройвоенмориздат. 1948. – С. 205-213.
3. Тугаенко Ю.Ф. Развитие деформаций в основаниях фундаментов, способы их ограничения и методы оценки. Одесса. Астропринт, 2003. – 223 с.
4. Глушков Г.И. Статика и динамика сооружений, заглубленных в грунт. М.: Стройиздат. 1967. – С. 9-18. 5. Флорин В.А. Основы механики грунтов. Т. 1, Л.-М. Стройиздат. 1959. – С. 120-128.