Застосування сучасних методів розрахунку для проектування сталезалізобетонних прогонових будов мостів

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 11-18
Ключові слова: сталезалізобетонні прогонові будови, теорія стержневих систем, метод скінченних елементів, програмні комплекси, порівняння експериментальних і розрахункових величин.
Як цитувати статтю: Балабух Я.А. Застосування сучасних методів розрахунку для проектування сталезалізобетонних прогонових будов мостів. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 11-18.
Як цитувати статтю (references): Ya. Balabuh Application of modern methods of analysis for designing composite baulk structures of bridges. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 11-18 [in Ukrainian]

Автори

Львівський регіональний науково-технічний центр ДерждорНДІ

Анотація

Розглянуто класичні підходи до розрахунку конструкцій сталезалізобетонних мостів. Проведено розрахунки натурних конструкцій мостів, виконано порівняння з теоретичних і експериментальних даних. Зроблено висновки про доцільність розрахунку сталезалізобетонних мостів з використаням програмних комплексів.

Посилання

 

1. Коваль П.М. Разработка, экспериментальное исследование и опытное применение эффективных конструкций уширения автодорожных мостов. Дис. … канд. техн. наук – Львов: Львовский политехнический институт, 1987. – 246 с.
2. Кваша В.Г., Ярёменко А.Ф., Филин О.В. Расчёт перекрёстно-ребристых несущих систем автодорожных мостов // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне, 2003. – Вип. 10. – С. 90-103.
3. Кваша В.Г., Ярёменко А.Ф., Филин О.В. Расчёт однопролётных и неразрезных строений железобетонных автодорожных мостов // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. –Науково-техн. зб. – Київ, НТУ, 2004. – № 69. – С. 81-87.
4. Кваша В.Г. Ефективні системи розширення і підсилення балкових прольотних будов автодорожніх мостів. Дис. ... докт. техн. наук, Львів, 2000. – 319 с.
5. Nowacki W. Mechanika budowliana. Warszawa: PWN, 1967. – Tom II – 844 s.
6. ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости і труби. Правила проектування. – Київ: Мінбуд України, 2006. – 359 с.
7. Настанови з визначення технічного стану мостів. – ТАУ. – К.: Логос, 2002. – 117 с.
8. Потапкин А.А. Проектирование стальных мостов с учётом пластических деформаций. – М.: Транспорт, 1984. – 200 с.
9. Лучко Й.Й., Коваль П.М., Корнієв М.М., Лантух-Лященко А.І., Хархаліс М.Р. Мости: конструкції та надійність / За ред. В.В.Панасюка і Й.Й.Лучка. – Львів: Каменяр, 2005. – 989 с.
10. Технічний звіт. Статичні та динамічні випробування моста через р. Дністер км 303+169 (с. Атаки) на автомобільній дорозі державного значення Н-03 Житомир – Чернівці / ДерждорНДІ ім. П.П.Шульгіна. – Договір № 61-07. – Кер. роботи П.М.Сташук, 2007.–60 с.
11. Технічний звіт з випробування моста через р. Дністер на км 448+076 (с. Звенячин) на автомобільній дорозі державного значення Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Треблечне (на Бухарест) з об’їздом м. Чернівці / ДерждорНДІ ім. М.П.Шульгіна. – Кер. роботи Р.І.Полюга, 2007. – 63 с.
12. Бамбура А.И. К оценке прочности железобетонных конструкций на основе деформационного подхода и реальных диаграмм деформирования бетона и арматуры // Бетон и железобетон на рубеже третьего тысячелетия / Материалы 1 й Всероссийской конференции по проблемам бетона и железобетона. – Москва: Готика, 2001. – С. 750-752.
13. Барашиков А.Я. Деформаційні методи розрахунку згинальних залізобетонних елементів згідно з проектом нових норм України // Вісник Криворізького технічного університету. Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КТУ, 2006. – С. 159-161.
14. Бамбура А.М., Барашиков А.Я., Гурківський О.Б. Основні положення розрахунку бетонних та залізобетонних конструкцій по національному нормативному документу, що розробляється // Будівельні конструкції. Зб. наук. праць у 2-х томах. – К.: НДІБК, 2005. – Том І. – С. 36-43.
15. Методические рекомендации по уточнённому расчёту железобетонных элементов с учётом полной диаграммы сжатия бетона / А.Н. Бамбура, В.Я. Бачинский, Н.В. Журавлёва, И.Н. Пешкова. – К.: НИИСК, 1987. – 25 с.
16. Звіт з обстеження та випробування нового моста через р. Західний Буг біля с. Ягодина Волинської області / “Тріада”. – Договір № П 02-08. – Кер. роб. П.М.Коваль, 2002 – 88 с.
17. Kuznetsov V.M., Tseitlin G., Hitrov V., Zaitchik I., Brodski G., Brodskaia E., Enutin Y., Shesterikov V. Bridge Management System for City of Moscow. – 9th International Bridge Management Conference. – Orlando, Flodida, USA, 2003. – P.P. 96-101.
18. Бліхарський З.Я. Напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій у агресивному середовищі при дії навантаження. Дис. ... докт. техн. наук. – Львів, 2005. – 348 с.