Зміна відцентрового прискорення при руcі автомобіля по кривим змінного радіусу у поздовжньому профілі

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 246-255
Ключові слова: крива, перехідна крива, клотоїда, колова крива, парабола, пряма, автомобільна дорога, поздовжній профіль, перехідна крива змінного радіусу, дотична, радіус, похил, угнута вертикальна крива, опукла вертикальна крива, відцентрове прискорення.
Як цитувати статтю: Олійник М.О. Зміна відцентрового прискорення при руcі автомобіля по кривим змінного радіусу у поздовжньому профілі. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 246-255.
Як цитувати статтю (references): M. Oliynik Variation of centrifugal acceleration at car movement on curves of variable radius in a longitudinal profile. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 246-255 [in Ukrainian]

Автори

АТЗТ «Київсоюзшляхпроект», м. Київ, Україна

Анотація

В роботі проведено аналіз зміни відцентрового прискорення при різних типах кривих, що викорористовуються при проектування поздовжнього профілю автомобільних доріг. Приведено графіки зміни відцентрового прискорення в залежності від типу перехідної кривї, від точки примикання перехідної кривої до дотичної та визначено максимально допустиме значення відцентрового прискорення при використанні перехідних кривих змінного радіусу як для однієї кривої, так і для блоку з двох кривих. Проаналізовано зміну відцентрового прискорення при використанні прямої, кругової кривої, параболи, клотоїди та перехідної кривої зі змінним радіусом.

Посилання

1. О.В. Андреев, В.Ф. Бабков, А.К. Бируля и др. Справочник инженера-дорожника, Транспорт, 1977.
2. Проектирование в строительстве автомобильных дорог. Справочник под редакцией В.И. Заворицького. К., Техника, 1996.
3. Справочник инженера-дорожника: «Изыскание и проектирование автомобильных дорог» / под ред. О.В. Андреева. – М.Транспорт, 1977.
4. Я.В. Хомяк, В.С. Чвак, П.П. Дзюба «Принципы проектирования продольного профиля автомобильных дорог». – К. КАДИ, 1984.
5. О.А. Білятинський „Російсько-український словник автодорожника”. – К. «Вища школа», 1999.
6. А.А. Белятинский, А.В. Василенко, А.М. Романюка „Проектирование автомобильных дорог с учетом экономии энергоресурсов”. – К. „Будівельник”, 1990.
7. Пособие по проектированию автомобильных дорог. Ройзман А.С. Изд-во «Транспорт», 1968г., стр.1-240.
8. М.Г. Котик, А.В.Павлов, И.М. Пашковский, Ю.С. Сардановский, Н.Г. Щитаев. Издательство «Машиностроение», Москва, 1965 г., с. 256.
9. К.А. Путилов. Курс физики. Том ІІ. Издание шестое. Государственное издательство физико-математической литературы. Москва 1963.
10. В.И. Пуркин, М.И. Судьин «Применение ЭВЦМ при проектировании автомобильных дорог». Московский автомобильно-дорожный институт, 1979. Москва, 1979 г.
11. А.А. Белятынский, Л.В. Василенко, А.М. Романюха «Проектирование автомобильных дорог с учетом экономии энергоресурсов». Киев «Будивельнык», 1990.
12. Я.В. Хомяк, В.С. Чвак, П.П. Дзюба «Проектирование профиля автомобильных дорог». Киев УМК ВО, 1990.