Inspection of bridges and improvement of the criteria of bridges inspections schedules

published:
Number: Issue 17(2017)
Section: Artificial structures
The page spacing of the article: 42-53
Keywords: highway bridge, inspection, technical state, software complex.
How to quote an article: Larysa Bodnar, Petro Koval, Serhii Stepanov. Inspection of bridges and improvement of the criteria of bridges inspections schedules.Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2017. 17. P. 42-53 [in Ukrainian]

Authors

M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise - DerzhdorNDI SE, Kyiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-4754-721X
National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-0040-5900
M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise - DerzhdorNDI SE, Kyiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-1220-4310

Summary

The analysis of the implementation of highway bridges inspection and filling of the database of the software complex of the Analytical Expert System of Bridges Management with its results was carried out. The criteria for determining the bridges prioritization when drawing up the inspections schedules were suggested, the changes regarding the periodicity of the inspection of bridges and the introduction of a new type of bridges inspection were proposed.

References

1. ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування.
2. Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи траспортної логістики / О. І. Безбабічева, М. М. Кірієнко, І. А. Черепньов, В. Л. Топчій // Інженерія природокористування. - 2016. – № 1(5). – С. 29-39.
3. Боднар Л.П. Програмний комплекс АЕСУМ. Сучасний стан та концепція подальшого розвитку / Л.П. Боднар  // «Дороги і мости»: зб. наук. пр. – Київ, 2010. – Вип.12. – С. 31-39.
4. Давиденко О.О. Статистичний прогноз технічного стану автодорожніх мостів України / О. О. Давиденко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: зб. наук. Праць ДНУЗТ ім. акад. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 10. – С. 4-12.
5. Яцко Ф.В. Методика прогнозування ресурсу залізобетонних згинаних елементів мостів в автоматизованому проектуванні /Ф.В.Яцко// Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика:зб. Наук. Праць ДНУЗТ ім. акад. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2016. – с.107-114.
6. Дехтяр, А. С. Оптимальні терміни й об’єми ремонтів залізобетонних мостів /А. С. Дехтяр // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій : зб. наук. праць. – Львів : Каменяр, 2001. – Вип. 3. – С. 83-86.
7. Лантух-Лященко, А. І. Наукові розробки з нормативного забезпечення / А. І. Лантух-Лященко // Дороги і мости : зб. наук. праць ДерждорНДІ. – Київ, 2003. – С. 76-99.
8. Страхова Н.Є., Холодьон Т.М. Надійність автодорожніх залізобетонних прогонових будов мостів споруджених за типовими проектами //Дороги і Мости /Зб. наук. праць. Випуск 3, Київ, ДерждорНДІ, 2005. – С.195-202.