Обстеження мостів та вдосконалення критеріїв планів з обстежень

Опубліковано:
Розділ: Штучні споруди
Cторінковий інтервал статті: 42-53
Ключові слова: колійність, деформація, дорожній одяг, асфальтобетонне покриття.
Як цитувати статтю: Боднар Л.П., Коваль П.М., Степанов С.М. Обстеження мостів та вдосконалення критеріїв планів з обстежень. Дороги і мости. Київ, 2017. Вип. 17. С. 42-53.
Як цитувати статтю (references): Larysa Bodnar, Petro Koval, Serhii Stepanov. Inspection of bridges and improvement of the criteria of bridges inspections schedules.Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2017. 17. P. 42-53 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4754-721X
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0040-5900
Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП «НІРІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1220-4310

Анотація

У статті розглядаються методи підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття автомобільних доріг за рахунок забезпечення конструктивних, технологічних та матеріалознавчих факторів.

Посилання

1. ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування.
2. Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи траспортної логістики / О. І. Безбабічева, М. М. Кірієнко, І. А. Черепньов, В. Л. Топчій // Інженерія природокористування. - 2016. – № 1(5). – С. 29-39.
3. Боднар Л.П. Програмний комплекс АЕСУМ. Сучасний стан та концепція подальшого розвитку / Л.П. Боднар  // «Дороги і мости»: зб. наук. пр. – Київ, 2010. – Вип.12. – С. 31-39.
4. Давиденко О.О. Статистичний прогноз технічного стану автодорожніх мостів України / О. О. Давиденко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: зб. наук. Праць ДНУЗТ ім. акад. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 10. – С. 4-12.
5. Яцко Ф.В. Методика прогнозування ресурсу залізобетонних згинаних елементів мостів в автоматизованому проектуванні /Ф.В.Яцко// Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика:зб. Наук. Праць ДНУЗТ ім. акад. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2016. – с.107-114.
6. Дехтяр, А. С. Оптимальні терміни й об’єми ремонтів залізобетонних мостів /А. С. Дехтяр // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій : зб. наук. праць. – Львів : Каменяр, 2001. – Вип. 3. – С. 83-86.
7. Лантух-Лященко, А. І. Наукові розробки з нормативного забезпечення / А. І. Лантух-Лященко // Дороги і мости : зб. наук. праць ДерждорНДІ. – Київ, 2003. – С. 76-99.
8. Страхова Н.Є., Холодьон Т.М. Надійність автодорожніх залізобетонних прогонових будов мостів споруджених за типовими проектами //Дороги і Мости /Зб. наук. праць. Випуск 3, Київ, ДерждорНДІ, 2005. – С.195-202.