Аналіз сучасних вітчизняних та закордонних вимог до матеріалів та процесів влаштування конструктивних шарів дорожнього одягу з сумішей, укріплених гідравлічними в’яжучими

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 159-170
Ключові слова: суміші, укріплені гідравлічними в’яжучими, методи випробувань, влаштування шару.
Як цитувати статтю: Терещенко Т.А. Аналіз сучасних вітчизняних та закордонних вимог до матеріалів та процесів влаштування конструктивних шарів дорожнього одягу з сумішей, укріплених гідравлічними в’яжучими. Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 159-170.
Як цитувати статтю (references): Tatyana Tereshchenko. Analysis of current native and foreign requirements to the materials and processes for construction of road pavements layers from hydraulically bound mixtures. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 159-170 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП «НІРІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5206-9921

Анотація

Вступ. У галузі дорожнього будівництва суміші, укріплені гідравлічними в’яжучими (ГВС), ідентифікують як отримані змішуванням в установці або на дорозі суміші природних або штучних кам’яних матеріалів, піску, гідравлічного в’яжучого, води та добавки – за необхідності, які утворюють монолітний шар дорожнього одягу після ущільнювання та витримки за стандартних умов. Міцність шару дорожнього одягу значною мірою визначається типом в’яжучого. Асортимент гідравлічних в’яжучих, які застосовуються у світовій практиці при проектуванні складу ГВС, складається з цементу, вапна, золи виносу та шлаку; матеріали підрозділяються на такі, що тверднуть швидко або повільно та можуть бути використані кожен окремо або в їх стандартних комбінаціях.
Постановка проблеми. ГВС можуть бути використані у несному шарі основи нежорсткого дорожнього одягу для підвищення несної здатності, а також у несному шарі основи жорсткого дорожнього одягу при будівництві на земляному полотні з ґрунтів, здатних до нерівномірних деформацій. Однак найбільш ефективно шари несної основи із ГВС використовуються у нежорстких дорожніх одягах для зниження загальної товщини конструкції. У цій оглядовій статті розглянуто відповідність української та європейської практики проектування складу та застосування ГВС, а також підтверджено необхідність розширення відповідних критеріїв, встановлених в українських стандартах.
Результати. Виконане у цій статті аналітичне порівняння охоплює наступні рекомендовані до апробації аспекти:
- загальні вимоги до ГВС, у тому числі гранулометричні характеристики (які можуть ураховувати в’яжучий матеріал) та класифікацію за міцністю;
- загальні вимоги до в’яжучого матеріалу, включаючи співвідношення компонентів та мінімальну кількість в’яжучого, що додається, у залежності від типу в’яжучого та від умов руху транспорту по влаштованому шарі ГВС;
- загальні вимоги до методів випробувань ГВС, включаючи ущільнення зразків ГВС, витримку (тверднення) та випробування;
- загальні вимоги до влаштування шарів ГВС, включаючи влаштування деформаційних швів у шарі матеріалу з раннім набиранням міцності з метою забезпечення надійності з точки зору усадкової та температурної тріщиностійкості.
Висновки. Апробація європейської практики добору складу та застосування ГВС з урахуванням результатів аналітичного огляду буде сприяти адаптації процесів проектування та будівництва автомобільних доріг до підвищення транспортних навантажень, у тому числі навантажень від великовагових транспортних засобів.

Посилання

1. ДСТУ Б В.2.7-207:2009 Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в’яжучими. Технічні умови. Київ, 2011. 10 с. (Інформація та документація).

2. ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів. Київ, 2016. 43 с. (Інформація та документація).

3. Nikolaides A. Highway Engineering: Pavements, Materials and Control of Quality. CRC, Boca Raton London New York, 2014. P. 473-479. URL: https://booksgoogle.com.ua/book?ISbn=1466579978 (Дата звернення 16.05.2018 р.)

4. ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT). Київ, 2016. 59 с. (Інформація та документація).

5. Manual of Contract Documents for Highway Works Series 0800 and Notes for Guidance – Road Pavements – Unbound, Cement and other Hydraulically Bound Mixtures // Рік та номер публікації на сайті Європейської комісії: 2015/100/UK. URL: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/en/search (дата звернення 08.06.2018 р.).

6. МР В.2.3-37641918-882:2017 Методичні рекомендації з проектування шарів дорожніх одягів із застосуванням подрібненого цементобетонну. Київ, 2018 р. 46 с. (Інформація та документація).

7. АД А.2.4-37641918-004:2016 Альбом типових конструкцій нежорстких дорожніх одягів для доріг І-ІІ категорії на навантаження 130 кН. Київ, 2016. N 4. 78 с. (Інформація та документація).