Аудит безпеки автомобільних доріг

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Цивільна безпека
Cторінковий інтервал статті: 171-181
Ключові слова: аварійність, автомобільна дорога, аудит безпеки автомобільних доріг, безпека руху.
Як цитувати статтю: Бондар Т.В., Бородіна Н.А., Пина О.Г. Аудит безпеки автомобільних доріг. Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 171-181.
Як цитувати статтю (references): Tetiana Bondar, Nataliia. Borodina, Oleksandr Pyna. Road safety audit. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 171-181 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9693-5545
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5808-4679

Анотація

Вступ. Вирішення проблем, пов’язаних з аварійністю на автомобільних дорогах, є пріоритетним у політиці багатьох країн світу. Для поліпшення ситуації в країнах Європейського співтовариства і ООН застосовуються державні програми з підвищення безпеки руху, які спираються на Директиву 2008/96/ЄС від 19 листопада 2008 року «Про управління безпекою дорожньої інфраструктури» [1].  Зазначену Директиву спрямовано на зменшення кількості загиблих в дорожньо-транспортних пригодах, поставлена мета – «нуль загиблих у дорожньо-транспортних пригодах». Україна також направила свої зусилля на зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, про що свідчить прийняття Кабінетом Міністрів України регулювального акту «Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» [2] та підготовка на державному рівні експертів з управління безпекою руху. Система управління безпекою дорожнього руху в Україні може бути побудована на отриманих матеріалах аналізу факторів і причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, які отримані в Державному підприємстві «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» на протязі двох десятиріч [3-6].
Проблематика. Висока кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні свідчить про недосконалість проектних рішень та системи управління безпекою руху на автомобільних дорогах. По-перше, існуюча нормативна база не забезпечує в повній мірі розробку проектних рішень, які здатні забезпечити техніко-експлуатаційними показниками автомобільної дороги необхідний рівень безпечності для учасників дорожнього руху та місцевого населення. По-друге, нормативні документи України не регламентують вимоги щодо інтелектуальних транспортних систем в частині безпеки руху на автомобільній дорозі, що в свою чергу ускладнює впровадження в країні зазначених вище систем. Для застосування в Україні системи управління безпекою руху на автомобільних дорогах необхідно перш за все впровадити процедуру аудиту безпеки доріг. При виконанні аудиту безпеки автомобільних доріг першочерговим завданням є аналіз факторів і причин виникнення дорожньо-транспортних пригод.
Мета. Метою дослідження є удосконалення організації дорожнього руху в Україні для запобігання виникненню аварій з причини незадовільних дорожніх умов.
Матеріали й методи. В дослідженні було застосовано метод статистичної обробки даних щодо кількості дорожньо-транспортних пригод в Україні та метод системного аналізу факторів і причин виникнення дорожньо-транспортних пригод.
Результати. Визначено, що вдосконалення організації дорожнього руху в Україні можливо досягти шляхом впровадження аудиту безпеки доріг. Запропоновано схему управління безпекою руху, яка базується на процедурі аудиту дорожньої безпеки.
Висновки. Кількість загиблих на 100 ДТП по Україні за період з 2000 по 2017 роки зменшилася, але на дорогах загального користування, навпаки, зросла. Стабільно зростає кількість поранених на 100 ДТП, як в цілому по Україні, так і на автомобільних дорогах загального користування. Для запровадження в Україні процедури аудиту та інспекції безпеки руху на автомобільних дорогах необхідно перш за все на законодавчому рівні впровадити процедуру аудиту безпеки доріг. Оскільки в Україні юридично та нормативно не врегульовано питання проведення аудиту безпеки доріг, то, як проміжний етап, рекомендується розробити рекомендації із забезпечення та підвищення рівня безпеки дорожнього руху, які будуть базуватися саме на процедурі аудиту безпеки доріг. Високий рівень ДТП в Україні та високі показники оцінки їх наслідків свідчить про те що Україна є державою з незбалансованим розвитком трьох основних складових впливу на рівень безпеки автомобільних доріг, а саме: 
а) протяжність та техніко-експлутаційний стан доріг, якій забезпечує безпечні умови для всіх учасників дорожнього руху;
б) етика учасників дорожнього руху;
в) кількість і стан транспортних засобів.
Для ефективного впровадження системи управління безпекою дорожнього руху в Україні необхідно додатково дослідити фактори і причини виникнення дорожньо-транспортних пригод з врахуванням взаємозв’язків між основними складовими впливу на рівень безпеки автомобільних доріг.

Посилання

1. Directive 2008/96/EC ofthe European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety management (Директива 2008/96/ЄС від 19 листопада 2008 року «Про управління безпекою дорожньої інфраструктури»): База даних законодавство Європейського союзу. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0096 (дата звернення: 15.10.2018).

2. Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 N 435: База даних Законодавство України, Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2018-%D0%BF (дата звернення: 15.10.2018).

3. Бондар Т.В., Нагребельна Л.П., Кононенко А.О., Беленчук О.В., Ольхова М.Ю., Петрашенко О.П. Рейтинг мережі доріг державного значення за даними аварійності 2017 року. Дороги і мости. Київ, 2017. Вип. 17. C. 89-96.

4. Бондар Т.В. Ступені небезпечності дорожніх умов на ділянках концентрації ДТП, визначених з урахуванням аварійності з постраждалими та матеріальним збитком. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 10. С.43-50.

5. Єфименко Р.В, Попович Н.І., Беленчук О.В. Аналіз причин виникнення ДТП і розроблення заходів із підвищення безпеки дорожнього руху. Автошляховик України, 2015. N 6 (238). С. 34-35.

6. Беленчук О.В. Бондар Т.В. Оцінка ролі дорожніх умов у виникненні дорожньо-транспортних подій на ділянках їх концентрації. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 22-28.

7. Бондар Т.В., Єфименко Р.В., Пина О.Г. Оцінка мережі доріг державного значення за коефіцієнтами рівнів аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Дороги і мости. Київ, 2015. Вип. 15. С. 115-120.

8. Бондар Т.В., Поліщук В.П., Шаповалов А.Л. Аудит дорожньої безпеки та переваги його застосування. Дорожня галузь України. Київ, 2013. N1. С. 33-35.

9. Бородіна Н.А. Оцінювання безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. Київ, 2015. Вип. 8. С. 79-91.

10. Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 2862-IV, редакція від 25.03.2018 N 2304-VIII: База даних Законодавство України, Верховна рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15 (дата звернення: 15.10.2018).