Методичні аспекти системи моніторингу цін на дорожньо-будівельні матеріали

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 5-14
Ключові слова: дорожньо-будівельні матеріали, моніторинг, вартість будівельних робіт.
Як цитувати статтю: Безуглий А.О., Бібик Ю.М., Стасюк Б.О. Методичні аспекти системи моніторингу цін на дорожньо-будівельні матеріали. Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 5–14.
Як цитувати статтю (references): Аrtem Bezuglyi, Yuliya Bibyk, Bohdan Stasiuk. Methodological aspects of price monitoring system on road building materials. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 5-14 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
http://orcid.org/0000-0003-3883-7968
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7197-8909
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2504-6577

Анотація

Вступ. В Україні склалися передумови необхідності вирішення питання, пов’язаного з удосконаленням системи моніторингу цін на основні дорожньо-будівельні матеріали, вироби та конструкції, які застосовуються під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, а також робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.
Проблематика. Під час здійснення інвестиційного процесу, як замовниками так і підрядниками, мають використовуватись актуальні ціни на основні дорожньо-будівельні матеріали для раціонального використання бюджетних ресурсів. При складанні ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) на виконання дорожніх робіт, вартість матеріальних ресурсів повинна прийматися підрядником за найменшою ціною, визначеною на підставі його проведеного моніторингу цін на ринку дорожньо-будівельних матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання. Визначення мінімальних, середніх та максимальних регіональних цін здійснюється шляхом проведення моніторингу, аналізу та дослідження цін на основні дорожньо-будівельні матеріали, що використовуються при виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.
Мета. Метою роботи є удосконалення в Україні до рівня європейських стандартів системи моніторингу цін на основні дорожньо-будівельні матеріали, вироби та конструкції, які застосовуються під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, а також робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування в розрізі окремого регіону країни.
Матеріали та методи. Надано аналіз вітчизняного та зарубіжного методів моніторингу цін для визначення найбільш актуальних способів його здійснення для подальшої можливості контролювати вартість об’єкту дорожньо-будівельних робіт в цілому. Під час моніторингу цін важливо використовувати сучасні методи статистичного аналізу. Для того, щоб проводити аналіз та обирати найменші ціни, рекомендовано здійснити перевірку достатності обсягу вибірки та усунити з вибірки «грубі помилки» – такі ціни, які суттєво відрізняються від найменшої/найвищої ціни в масиві даних.
Результати. Результатом проведення моніторингу цін на ринку в області має бути своєчасна і якісна інформація про реальний стан розвитку цінової ситуації на місцевому ринку, вироблення стратегії їх розвитку, розробки конкретних заходів з запобігання негативних
тенденцій щодо ціноутворення. Механізм моніторингу цін на основні дорожньо-будівельні матеріали, вироби та конструкції повинен ґрунтуватися на таких основних принципах як достовірність інформації про стан споживчого ринку, об’єктивність, своєчасність та
оперативність, репрезентативність.
Висновки. Враховуючи те, що вартість матеріалів займає у структурі вартості дорожніх робіт близько 60 %, використання оптимальних (як правило, найменших за всіх рівних характеристик) цін дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти.

Посилання

1. Сичова О.Є. Формування цінової політики на продукцію підприємств будівельної галузі. Економічний простір. Дніпропетровськ, 2013. N 75 С. 230-239.

2. Беркута А.В. Сучасний стан та деякі напрями реформування будівельної галузі у 2002-2004 роках. Будівництво України. Київ, 2002. N 2. С. 2-5.

3. Римар Г.А. Ціноутворення в Україні: стан та перспективи розвитку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Житомир, 2012. N 1. С. 309-314. 

4. Лисенко Л.О. Методичні засади формування та визначення витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків, 2012. N 39. С. 133-138.

5. Сус Л.М. Особливості цінової політики та ціноутворення в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький, 2016. N 1. С. 272-275.

6. Безуглий А.О., Бібик Ю.М., Бельська О.Л. Кошторисне ціноутворення в дорожньому господарстві: вітчизняна практика та міжнародний досвід. Дорожня галузь України. Київ, 2017. N 4. С. 45-48.

7. Безуглий А.О., Бібик Ю.М., Цинка М.А. Пропозиції щодо вдосконалення системи кошторисного ціноутворення. Дорожня галузь України. Київ, 2017. N 6. С. 41-43.

8. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва. Київ, 2013. 21с. (Інформація та документація).

9. СОУ 42.1-37641918-050:2012 Порядок визначення вартості капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення). Київ, 2014. 31 с. (Інформація та документація).

10. СОУ 42.1-37641918-085:2012 Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд. Київ, 2017. 44 с. (Інформація та документація).

11. Про публічні закупівлі: Закон від 25.12.2015 № 922-VIII: База даних Законодавство України, ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (дата звернення: 17.07.2018).

12. Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 №399: База даних Законодавство України, Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249169883 (дата звернення: 17.07.2018).

13. Про розмір облікової ставки: Рішення Правління Національного банку України від 26.01.2017 року N 49-рш: База даних Законодавство України, Правління НБУ. URL: http://cct.com.ua/2017/26.01.2017_49.htm (дата звернення: 17.07.2018).

14. ДСТУ Б Д.1.1 -1:2013 Правила визначення вартості будівництва. Київ, 2013. 88 с. (Інформація та документація).