Дослідження впливу ефективності застосування асфальтобетону, армованого базальтовою фіброю

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 117–128
Ключові слова: асфальтобетон дорожній з базальтовою фіброю, асфальтобетонні суміші з базальтовою фіброю, навантаження, покриття, стійкість, температура
Як цитувати статтю: Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Плазій Є. П, Федоренко О. В. Дослідження впливу ефективності застосування асфальтобетону, армованого базальтовою фіброю. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 117–128.
Як цитувати статтю (references): Artur Onyshchenko, Mykola Garkusha, Ievgen Plazii, Oleksandr Fedorenko Study of the influence of the efficiency of application of asphalt concrete reinforced by basaltic fiber. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 117–128 [in Ukrainian].

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5388-0561
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1040-4530
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9269-4518
Комунальна корпорація «Київавтодор», м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3464-597X

Анотація

Вступ. Підвищення навантаження на автомобільні дороги та постійне збільшення інтенсивності руху транспортних засобів потребує застосування дорожньо-будівельних матеріалів з підвищеними фізико-механічними властивостями. Асфальтобетон є одним із найбільш розповсюджених і ефективних матеріалів, що дозволяє забезпечувати необхідну міцність і довговічність конструкції дорожнього одягу. Однак застосування традиційних матеріалів для його приготування ― мінерального матеріалу та дорожніх бітумів має обмежений ресурс, що не завжди відповідає умовам дорожнього руху. Сучасні наукові дослідження в матеріалознавстві дозволяють застосовувати суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній з використанням базальтової фібри.

Застосовувати сумішей асфальтобетонних і асфальтобетону дорожнього з використанням базальтової фібри, дає можливість підвищити механічні характеристики – міцність на розтяг та стійкості до втоми від дії повторних навантажень, що підвищує тріщиностійкість асфальтобетонних шарів конструкцій дорожнього одягу, а також стійкості до зміни форми, що підвищує стійкість асфальтобетону до накопичення залишкових деформацій.

Проблематика. Із літературного аналізу встановлено, що покриття нежорсткого дорожнього одягу перебуває у складних умовах експлуатації, що підтверджується інтенсивним зростанням дефектів у вигляді колії, зсувів, напливів, тріщин, у зв’язку з ростом параметрів транспортних навантажень та високих літніх температур, тому існує необхідність в застосуванні нових матеріалів.

Мета. Полягає в дослідженні впливу ефективності застосування асфальтобетону армованого базальтовою фіброю.

Результати. Отримано результати фізико-механічних властивостей асфальтобетонів із застосуванням базальтової фібри. Отримано результати утворення залишкових деформацій у вигляді колії в асфальтобетоні із застосуванням базальтової фібри. В результаті проведених досліджень виконано аналіз ефективності застосування базальтової фібри в асфальтобетонній суміші.

На основі проведених досліджень встановлено основні вимоги до асфальтобетонної суміші із застосуванням базальтової фібри

Висновки. Результати досліджень знайшли застосування при розробці нормативних документів для проектування, будівництва та ремонту асфальтобетонних шарів автомобільних доріг України.

Посилання

 1. Крылов Б.А. Фибробетон и его свойства (Обзор). Москва, 1979. 45 с.
 2. Джигис Д.Д., Махова М.Ф., Сергеев В.П. Базальтоволоконные материалы (Обзор). Промышленные строительные материлы. Москва, 1989. 6 (3). 72 с.
 3. Андреев И.А., Губарин Н.И., Демченко Ю.Н. Исследование грубых базальтовых волокон в цементо-волокнистых строительных композиціях. Химическое машиностроение. 1985. C. 51–54.
 4. Сытник Н.И., Махова М.Ф., Зинченко Ю.Н. Стойкость грубых базальтовых волокон в твердеющем цементе. Строит. Матер. Констр.  Москва 1985. Том 3. C. 35–36.
 5. Гамеляк И.П. Разработка методики рационального конструирования дорожных одежд со слоями из дисперсно-армированого асфальтобетона : автореф. дис. … канд. техн. наук. Москва, 1992. 20 с.
 6. ДСТУ ХХХХ-202Х Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон дорожній з базальтовою фіброю. Технічні умови (Інформація та документація).
 7. ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань. Київ, 2016. 64 с. (Інформація та документація).
 8. СОУ 45.2-00018112-020:2009 Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій. Київ, 2009. 12 с. (Інформація та документація).
 9. СОУ 45.2-00018112-039:2008 Будівельні матеріали. Способи оцінки стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії. Методи випробувань. Київ, 2008. 15 с. (Інформація та документація).
 10. ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги. Київ, 2007. 11 с. (Інформація та документація).
 11. ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація. Київ, 2007. 6 с. (Інформація та документація). 
 12. ГОСТ 6943.17-94 Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения ширины и длины. Москва, 1996. 8 с. (Інформація та документація). 
 13. ISO 5025:2017 Reinforcement products — Woven fabrics — Determination of width and length. 2017. 4 p. (Інформація та документація). 
 14. ДСТУ ISO 1888:2009 (ІSO 1888:2006, ІDT) Скловолокно. Елементарні волокна чи нитки. Метод визначення середнього діаметра. Київ, 2018. 8 с. (Інформація та документація).  
 15. ISO 1889:2009 Reinforcement yarns — Determination of linear density. 2009. 6 р. (Інформація та документація).  
 16. ISO 15100:2000. Plastics — Reinforcement fibres — Chopped strands — Determination of bulk density. 2000. 4 р. (Інформація та документація).  
 17. ДСТУ ISO 2062:2004 (ISO 2062:1995, IDT) Текстиль. Пряжа з паковань. Визначення розривального навантаження та видовження під час розриву. Київ, 2006. 12 с. (Інформація та документація).  
 18. ASTM D3822 Standard test method for tensile properties of single textile fibers. 2020. 11 р. (Інформація та документація).  
 19. ДСТУ ISO 6892-1:2019 (ISO 6892-1:2016, IDT) Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури. Київ, 2020. 75 с. (Інформація та документація).  
 20. ASTM C1557 Standard test method for tensile strength and young’s modulus of fibers. 11 р. (Інформація та документація).  
 21. ASTM D2343 Standard test method for tensile properties of glass fiber strands, yarns, and rovings used in reinforced plastics. 2017. 7 р. (Інформація та документація).  
 22. ISO 3341:2000 Textile glass — Yarns — Determination of breaking force and breaking elongation. 2000. 7 р. (Інформація та документація).   
 23. ASTM D5034 Standard test method for breaking strength and elongation of textile fabrics (Grab Test). 2017. 8 р. (Інформація та документація).  
 24. ISO 11357-3:2018 Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization. 2018. 6 р. (Інформація та документація). 
 25. ДСТУ EN ISO 527-1:2017 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи (EN ISO 527-1:2012, IDT; ISO 527-1:2012, IDT). Київ, 2018. 22 с.  (Інформація та документація).
 26. ISO 175:2010 Plastics — Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals. 2010. 20 р. (Інформація та документація).
 27. ISO 3344:1997 Reinforcement products — Determination of moisture content. 1997. 5 р. (Інформація та документація).
 28. ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. Київ, 2016. 51 с. (Інформація та документація).
 29. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво. Київ, 2015. 104 с. (Інформація та документація).