Формування програм ремонтів з урахуванням наявності дефектів підвищеної небезпеки на мостах

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Cторінковий інтервал статті: 158–166
Ключові слова: автодорожній міст, Аналітична експертна система управління мостами, визначення вартості ремонтних робіт, дефект на мостах
Як цитувати статтю: Боднар Л. П., Степанов С. Н., Яструбінецькй В. Л., Завгородній С. С. Формування програм ремонтів з урахуванням наявності дефектів підвищеної небезпеки на мостах. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 158–166.
Як цитувати статтю (references): Larysa Bodnar, Serhii Stepanov, Vitalii Yastrubinetskyi, Serhii Zavhorodnii Repair programs development taking into account the presence of high-risk defects on bridges. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 158–166 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4754-721X
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1928-4544
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1220-4310
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4837-3303

Анотація

Вступ. В останні роки в Україні значно зросли вага та інтенсивність руху транспортних засобів на автомобільних дорогах. Більшість мостів, які експлуатуються на цих дорогах, збудовані за нормами,  проектні навантаження яких не відповідають сучасним навантаженням на транспортні споруди.

Проблематика. Проблема експлуатації мостів із дефектами конструкцій  в умовах обмеженого фінансування дорожньої галузі набуває особливої актуальності на сучасному етапі, тому що вік мостів постійно збільшується, ресурс їх елементів вичерпується.

В умовах обмеженого фінансування економічна та строкова складові розрахункових моделей мають значний вплив на якість проведених розрахунків та визначення оптимальної стратегії проведення ремонтних робіт та утримання мостів в заданих умовах. Вибір запланованих робіт визначається при формуванні планів проведення ремонтів як для оцінки поточного стану мостів, так і з метою визначення термінів прогнозованих ремонтів мостів.

Мета. Метою  роботи є розроблення подальшої оптимізації режиму складання планів ремонтних робіт на усунення наявних дефектів мостів.

Матеріали та методи. При визначенні вартості ремонтних робіт в Аналітичній експертній системі управління мостами (АЕСУМ) застосовувались усереднені норми об’ємів робіт. Ця методика була обмежена тим, що розрахунки вартості були сталими та не враховували фактичні дефекти на спорудах.

Досвід експлуатації побудованих мостів за 40–50 років виявив значну кількість різних дефектів конструкцій, в основному, прогонових будов і опор. Причини виникнення дефектів — тривала експлуатація без належного утримання, а також ряд недоліків в ході проектування та будівництва мостів.

З метою подальшої оптимізації режиму складання планів ремонтних робіт наявні дефекти на мостах були розглянуті з точки зору їх впливу на подальше руйнування окремих елементів мосту, або споруди в цілому, на прискорення цього процесу. Такі дефекти були визначені як дефекти підвищеної небезпеки.

Результати. Науковцями ДП «ДерждорНДІ» була розроблена та впроваджується методологія визначення вартості ремонтних робіт шляхом формування наборів робіт на усунення наявних дефектів на обстежених спорудах. Розроблено модуль планування ремонтів мостів з урахуванням необхідності першочергової ліквідації дефектів підвищеної небезпеки.

Висновки. Розроблено методологія визначення вартості ремонтних робіт, а також модуль планування ремонтів мостів з урахуванням необхідності першочергової ліквідації дефектів підвищеної небезпеки.

Посилання

  1. Боднар Л.П., Лантух-Лященко А.І., Канін О.П., Коваль П.М., Фаль А.Є. Аналітична експертна система управління мостами. Досвід впровадження. Дорожня галузь України. 2011. № 7. С. 42–47.
  2. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи.
  3. Київ, 2009. 84 c. (Інформація та документація).
  4. Боднар Л.П., Степанов С.М., Коваль П.М., Стабровський О.О. Визначення прогнозованої вартості проведення ремонтів мостів з використанням Аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ).  Дороги і мости. 2016. Вип. 16. С. 28–35. URL: http://dorogimosti.org.ua/ua/viznachennya-prognozovanoyi-vartosti-provedennya-remontiv-mostiv-z-vikoristannyam-analitichnoyi-ekspertnoyi-sistemi-upravlinnya-mostami-aesum (дата звернення: 01.02.2020).
  5. М 218-03450778-425:2005 Методика оцінки обсягів та структури робіт з поточного утримання мостів. Київ, 2005. 26 c. (Інформація та документація).