Концептуальні засади визначення та обґрунтування розміру соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 18-27
Ключові слова: дорожньо-транспортна пригода, індекс, розподіл, соціально-економічні втрати, фінансування
Як цитувати статтю: Безуглий А. О., Концева В. В., Стасюк Б.О. Концептуальні засади визначення та обґрунтування розміру соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 18-27.
Як цитувати статтю (references): Artem Bezuglіy, Valentyna Kontseva, Bohdan Stasiuk The conceptual background of determination and the reasoning of size of socio-economic losses from road accidents // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 18-27. [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
http://orcid.org/0000-0003-3883-7968
https://orcid.org/0000-0002-4911-7723
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2504-6577

Анотація

Вступ. Виконано аналіз застосування показника «соціально-економічні втрати від дорожньо‑транспортних пригод і відмічено його важливість, наведено результати розрахунку цього показника соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод за 2010–2018 роки.

Проблематика. В умовах зростання обсягів фінансування дорожнього господарства, зростає роль механізму пріоритезації об’єктів. Вибір об’єктів, згідно чинного законодавства здійснюють з урахуванням розміру соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод. Незважаючи на значущість отриманих результатів у дослідженнях, проведених іншими вченими, механізм визначення розміру показника «соціально-економічні втрати від дорожньо-транспортних пригод» може бути удосконаленим, що буде доведено у дослідженні даної статті.

Мета. Аналіз механізму розрахунку соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод з подальшим обґрунтуванням доцільності внесення змін в існуючу методику розрахунку.

Матеріали та методи. Матеріалами виступає діюча нормативно-правова база України. Використовуються метод аналізу об’єкта дослідження з наступним синтезом пропозицій щодо подальших досліджень.

Результати. Визначено розмір показників соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод за 2010‒2018 роки. Встановлено, що діючий механізм розрахунку показника «соціально-економічні втрати від дорожньо-транспортних пригод» є надмірно деталізованим і містить математичну невідповідність у розрахунках. Обґрунтовано доцільність внесення змін в існуючу методику розрахунку. Складено план майбутніх досліджень. 

Висновки. Розрахунок соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод за оновленим механізмом дозволить зменшити ймовірність помилок під час розрахунків, спростить і пришвидшить розрахунок вище згаданих втрат на передінвестиційних стадіях планування дорожньо-будівельних робіт або у випадку відсутності усіх необхідних вихідних даних. Результати дослідження може бути використано під час оновлення діючої нормативно-правової бази України.

Посилання

  1. Про джерела фінансування дорожнього господарства України: Закон України від 05.12.2019 N 1562-ХІІ // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1562-12 (дата звернення: 29.04.2020).
  2. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг: Закон України від 12.11.2019 N 283-IX // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-IX (дата звернення: 29.04.2020).
  3. Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо запровадження середньострокового планування розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування»: Закон України від 12.11.2019 N 282-IX // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/282-20 (дата звернення: 29.04.2020).
  4. Про затвердження Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг: наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 N 573/1019 // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12 (дата звернення: 29.04.2020).
  5. М 218-03450778-695:2011 Методика визначення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод. Київ, 2011. 19 с. (Інформація та документація).
  6. Безуглий А. О. Теоретичні аспекти визначення показника соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод / А. О. Безуглий, В. В. Концева, Б. О. Стасюк // Вісник Національного транспортного університету. - 2019. - № 2. - С. 11-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2019_2_4 (дата звернення: 29.04.2020).
  7. Безуглий А. О. Оцінка соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод / А. О. Безуглий // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. - 2013. - Вип. 12. - С. 231-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2013_12_28 (дата звернення: 29.04.2020).
  8. Долженкова О.В., Уварова К.В. Прогнозування соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод / Наукове електронне (онлайн) видання Молодіжний науковий вісник ДНУ ім. О. Гончара. Серія: Економічні науки. Вип. 4 (14)/2016. С. 89-98.
  9. Рингач Н.О. Оцінка безповоротних демографічних втрат, спричинених смертністю в результаті транспортних нещасних випадків в Україні / Демографія та соціальна економіка. Київ, 2017. № 2 (30). С. 61–77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_2_6 (дата звернення: 29.04.2020).
  10. Колодяжна О. І. Визначення втрачених років здорового життя від професійних захворювань за методом DALY / О. І. Колодяжна, А. М. Нагорна // Український журнал з проблем медицини праці. - 2013. - № 2. - С. 11‒15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujpmp_2013_2_3 (дата звернення: 29.04.2020).