Метод визначення показника втоми цементобетонних зразків від дії циклічного навантаження

Опубліковано:
Розділ: Матеріали
Cторінковий інтервал статті: 67-72
Ключові слова: показник втоми, цементобетонні зразки-призми, циклічність навантаження, розрахунок дорожніх одягів, коефіцієнт міцності.
Як цитувати статтю: С.П. Возний. Метод визначення показника втоми цементобетонних зразків від дії циклічного навантаження. Дороги і мости. Київ, 2017. Вип. 17. С. 67-72.
Як цитувати статтю (references): Sergii Vozny. Method of determining of the factor of fatigue of cement-concrete samples under the action of cyclic load. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2017. 17. P. 67-72 [in Ukrainian]

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Анотація

У статті запропоновано метод виготовлення зразків-призм та методика послідовності визначення показника втоми при циклічних навантаженнях цементобетонних зразків за критерієм граничного стану розтягу при згині, що дає змогу на основі оброблених результатів із застосуванням коефіцієнта враховувати при проектуванні дорожніх одягів

Посилання

1. Радовський Б.С. Теоретичні основи конструювання і розрахунку нежорстких дорожніх одягів на вплив рухомих навантажень. Дис. … док. тех. наук. Киев. 1982 – С. 508. 
2. ВСН 197-83 Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.
3. ВБН В.2.3-218-008-97 Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів.
4. СОУ 45.2-00018112-058:2010 Монолітні дорожньо-будівельні матеріали. Метод випробування на втому
5. Onyshchenko A. M., Voznyi S. P. Method for determining the fatigue indicator for monolithic road-building materials. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. № 5(21), Vol.1, May 2017. С. 35.